I Sesja Rady Miejskiej Będzina

­

Przerwa w obradach - sesja zostanie wznowiona 8.12.2010 r. o godz. 12.00  

   Będzin, dnia 26 listopada 2010 r.

BRM.0052/I/10

Szanowny Pan Radny                        
Szanowana Pani Radna                     

             

              Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 1 grudnia 2010 roku (środa) na godzinę 11.00 I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej Będzina VI kadencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej z przebiegu wyborów do Rady Miejskiej.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Radnym Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych Rady Miejskiej.
  5. Ustalenie porządku obrad.
  6. Wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  7. Wybory Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
  8. Powołanie Komisji stałych Rady Miejskiej.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina poprzedniej kadencji

Waldemar Szydło

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2010 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.04.2011 08:04 Zmieniono tytuł załącznika z "Protokół z obrad I sesji Rady Miejskiej w Będzinie" na "Protokół z obrad I sesji Rady Miejskiej Będzina" (Aleksandra Bartosz)
20.04.2011 08:04 Zmieniono tytuł załącznika z "Protokół z obrad I sesji Rady Miejskiej w Będzinie " na "Protokół z obrad I sesji Rady Miejskiej Będzina " (Aleksandra Bartosz)
03.02.2011 10:26 Dodano załącznik "Protokół z obrad I sesji Rady Miejskiej w Będzinie " (Aleksandra Bartosz)
05.01.2011 08:56 Dodano załącznik "Protokół z obrad I sesji Rady Miejskiej w Będzinie" (Aleksandra Bartosz)
09.12.2010 08:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.12.2010 09:51 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)