Prezydent Miasta - kompetencje

­

 

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady;
 2. określenie sposobu wykonywania uchwał;
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 4. wykonywanie budżetu;
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 6. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 7. kierowanie pracą Urzędu;
 8. opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 9. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych w przypadkach, jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia;
 10. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta;
 11. powoływanie i odwoływanie swojego zastępcy lub zastępców i określanie ich liczby;
 12. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 13. składanie oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem;

Pod  bezpośrednim  nadzorem  Prezydenta  pozostają  następujące Wydziały i Referaty:

 1. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Straż Miejska
 4. Biuro Zarządzania Kryzysowego
 5. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu

Prezydent współpracuje ze spółkami:

   1. PTHU "Interpromex" Sp. z o.o. w Będzinie
   2. MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie
   3. MZBM Sp. z o.o. w Będzinie
   4. PKM Sp. zo.o. w Sosnowcu
   5. Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
   6. TBS "CENTRUM" Sp. z o.o. w Będzinie

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta - kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2010 10:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.02.2021 09:38 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.02.2021 09:38 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 20 listopada 2020 r do 28 stycznia 2021 r..pdf" (Piotr Witelus)
09.12.2020 12:25 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
09.12.2020 12:25 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 24 września 2020 do 19 listopada 2020 r..odt" (Piotr Witelus)
24.09.2020 12:54 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
24.09.2020 12:54 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 19 czerwca 2020 r. do 23 września 2020 r." (Piotr Witelus)
10.03.2020 13:15 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 31 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r.odt" (Piotr Witelus)
10.03.2020 13:15 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 13 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r..odt" (Piotr Witelus)
22.10.2019 12:54 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
22.10.2019 12:54 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 14 czerwca 2019 r. do 26 września 2019 r." (Piotr Witelus)
03.06.2019 10:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.06.2019 10:19 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r." (Michał Karoń)
08.05.2019 11:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.05.2019 11:00 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r" (Michał Karoń)
02.04.2019 10:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2019 10:51 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r." (Michał Karoń)
04.03.2019 09:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.03.2019 09:44 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r." (Michał Karoń)
04.03.2019 09:43 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r." (Michał Karoń)
24.12.2018 09:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.12.2018 09:03 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r." (Michał Karoń)
16.11.2018 10:01 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 września 2018 r. do 14 listopada 2018 r." (Michał Karoń)
30.10.2018 14:18 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.10.2018 14:18 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 14 czerwca 2018 r. do 26 września 2018 r." (Michał Karoń)
15.06.2018 10:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.06.2018 10:49 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 24 maja 2018 r. do 13 czerwca 2018 r" (Michał Karoń)
30.05.2018 13:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.05.2018 13:34 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 kwietnia 2018 r. do 23 maja 2018 r." (Michał Karoń)
27.04.2018 14:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.04.2018 14:43 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r." (Michał Karoń)
30.03.2018 10:18 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.03.2018 10:18 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r." (Michał Karoń)
21.02.2018 14:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.02.2018 14:15 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 14 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r." (Michał Karoń)
15.12.2017 13:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.12.2017 13:06 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 30 listopada 2017 r. do 13 grudnia 2017 r." (Michał Karoń)
11.12.2017 12:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.12.2017 12:41 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 19 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r." (Michał Karoń)
07.11.2017 11:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.11.2017 11:20 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 września 2017 r. do 18 października 2017 r." (Michał Karoń)
03.11.2017 09:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.11.2017 09:26 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 14 czerwca 2017 r. do 27 września 2017 r." (Michał Karoń)
21.06.2017 09:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.06.2017 09:59 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 20 kwietnia 2017 r. do 13 czerwca 2017 r." (Michał Karoń)
20.04.2017 08:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.04.2017 08:19 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 30 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r." (Michał Karoń)
31.03.2017 08:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.03.2017 08:44 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r." (Michał Karoń)
30.03.2017 09:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.03.2017 09:25 Usunięto załącznik Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r. (Michał Karoń)
30.03.2017 09:12 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.03.2017 09:12 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r." (Michał Karoń)
24.02.2017 09:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.02.2017 09:47 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 stycznia 2017 r. do 22 lutego 2017 r." (Michał Karoń)
09.02.2017 11:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.02.2017 11:59 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 22 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r." (Michał Karoń)
29.12.2016 08:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.12.2016 08:04 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 grudnia 2016 r. do 21 grudnia 2016 r." (Michał Karoń)
09.12.2016 10:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.12.2016 10:40 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r." (Michał Karoń)
14.11.2016 13:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2016 13:00 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 22 września 2016 r. do 26 października 2016 r." (Michał Karoń)
04.10.2016 11:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.10.2016 11:06 Dodano załącznik " Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 16 czerwca 2016 r. do 21 września 2016 r." (Michał Karoń)
21.06.2016 10:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.06.2016 10:15 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 maja 2016 r. do 15 czerwca 2016 r." (Michał Karoń)
31.05.2016 13:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.05.2016 13:46 Dodano załącznik " Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 kwietnia 2016 roku do 25 maja 2016 roku" (Michał Karoń)
29.04.2016 13:42 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.04.2016 13:42 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 31 marca 2016 roku do 27 kwietnia 2016 roku" (Michał Karoń)
05.04.2016 12:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.04.2016 12:23 Dodano załącznik " Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 lutego 2016 roku do 30 marca 2016 roku" (Michał Karoń)
17.03.2016 13:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.03.2016 13:51 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 stycznia 2016 roku do 24 lutego 2016 roku" (Michał Karoń)
29.01.2016 10:02 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.01.2016 10:02 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 17 grudnia 2015 roku do 27 stycznia 2016 roku" (Michał Karoń)
30.12.2015 09:42 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.12.2015 09:42 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 listopada 2015 roku do 16 grudnia 2015 roku" (Michał Karoń)
02.12.2015 10:23 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.12.2015 10:22 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 października 2015 roku do 25 listopada 2015 roku" (Michał Karoń)
04.11.2015 08:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.11.2015 08:26 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 października 2015 roku do 28 października 2015 roku " (Michał Karoń)
09.10.2015 09:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.10.2015 09:14 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 czerwca 2015 roku do 30 września 2015 roku" (Michał Karoń)
03.08.2015 07:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.08.2015 07:51 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 maja 2015 roku do 24 czerwca 2015 roku" (Michał Karoń)
10.06.2015 11:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.06.2015 11:04 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 maja 2015r. do 28 maja 2015r." (Michał Karoń)
10.06.2015 11:04 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 maja 2015r. do 28 maja 2015r." (Michał Karoń)
05.05.2015 10:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.05.2015 10:51 Dodano załącznik "43. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku" (Michał Karoń)
05.05.2015 10:50 Dodano załącznik "42. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 lutego 2015 roku do 25 marca 2015 roku" (Michał Karoń)
11.03.2015 09:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.03.2015 12:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.03.2015 12:27 Dodano załącznik "41. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 stycznia 2015 roku do 25 lutego 2015 roku " (Michał Karoń)
06.02.2015 08:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.02.2015 08:46 Dodano załącznik "40. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 listopada 2014 roku do 28 stycznia 2015 roku " (Michał Karoń)
27.11.2014 12:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.11.2014 12:34 Dodano załącznik "39. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 października 2014 roku do 19 listopada 2014 roku " (Michał Karoń)
27.10.2014 16:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 16:17 Dodano załącznik "38. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 18 września 2014 roku do 22 października 2014 roku " (Michał Karoń)
08.10.2014 14:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.10.2014 14:22 Dodano załącznik "37. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 19 czerwca 2014 roku do 17 września 2014 roku" (Michał Karoń)
08.07.2014 10:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.07.2014 10:14 Dodano załącznik "36. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 22 maja 2014 roku do 18 czerwca 2014 roku " (Michał Karoń)
27.05.2014 12:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.05.2014 12:23 Dodano załącznik "35. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 maja 2014 roku do 21 maja 2014 roku " (Michał Karoń)
06.05.2014 10:20 Dodano załącznik "34. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 marca 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku " (Michał Karoń)
03.04.2014 12:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.04.2014 12:57 Dodano załącznik "33. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 Lutego 2014 roku do 26 marca 2014 roku " (Michał Karoń)
14.03.2014 10:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.03.2014 10:16 Dodano załącznik "32. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 30 stycznia 2014 roku do 26 lutego 2014 roku " (Michał Karoń)
11.02.2014 12:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.02.2014 12:29 Dodano załącznik "31. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 19 grudnia 2013 roku do 29 stycznia 2014 roku " (Michał Karoń)
11.02.2014 12:29 Dodano załącznik "30. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 listopada 2013 roku do 18 grudnia 2013 roku " (Michał Karoń)
03.12.2013 13:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.12.2013 13:08 Dodano załącznik "29. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 października 2013 roku do 25 listopada 2013 roku " (Michał Karoń)
06.11.2013 09:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.11.2013 09:31 Dodano załącznik "28. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 01 października 2013 roku do 28 października 2013 roku " (Michał Karoń)
31.10.2013 11:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2013 11:08 Usunięto załącznik 28. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 października 2013 roku do 28 października 2013 roku (Michał Karoń)
30.10.2013 13:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.10.2013 13:57 Dodano załącznik "28. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 października 2013 roku do 28 października 2013 roku " (Michał Karoń)
30.10.2013 13:57 Dodano załącznik "27. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 czerwca 2013 roku do 30 września 2013 roku " (Michał Karoń)
27.08.2013 07:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.07.2013 08:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.07.2013 08:34 Dodano załącznik "26. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 maja 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku " (Michał Karoń)
02.07.2013 08:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "24.23.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 marca 2013 roku do 24 kwietnia 2013 roku" na "24.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 marca 2013 roku do 24 kwietnia 2013 roku" (Michał Karoń)
02.07.2013 08:33 Dodano załącznik "25. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 kwietnia 2013 roku do 27 maja 2013 roku" (Michał Karoń)
09.05.2013 14:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.05.2013 14:09 Dodano załącznik "24.23.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 marca 2013 roku do 24 kwietnia 2013 roku" (Michał Karoń)
10.04.2013 12:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.04.2013 12:40 Dodano załącznik "23.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 lutego 2013 roku do 27 marca 2013 roku" (Michał Karoń)
28.02.2013 12:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.02.2013 12:41 Dodano załącznik "22.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 stycznia 2013 roku do 27 lutego 2013 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.01.2013 08:31 Zmieniono tytuł załącznika z "17.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 września 2012 roku do 29 października 2012 roku" na "18.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 września 2012 roku do 29 października 2012 roku" (Michał Karoń)
30.01.2013 08:30 Zmieniono tytuł załącznika z "18.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 30 października 2012 roku do 26 listopada 2012 roku " na "19.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 30 października 2012 roku do 26 listopada 2012 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:30 Zmieniono tytuł załącznika z "19.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 listopada 2012 roku do 19 grudnia 2012 roku " na "20.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 listopada 2012 roku do 19 grudnia 2012 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:30 Zmieniono tytuł załącznika z "20.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 20 grudnia 2012 roku do 28 stycznia 2013 roku " na "21.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 20 grudnia 2012 roku do 28 stycznia 2013 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.01.2013 08:25 Dodano załącznik "18.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 30 października 2012 roku do 26 listopada 2012 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:22 Dodano załącznik "16.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 maja 2012 roku do 25 czerwca 2012 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:20 Zmieniono tytuł załącznika z "16.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 czerwca 2012 roku do 24 września 2012 roku " na "17.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 czerwca 2012 roku do 24 września 2012 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:17 Zmieniono tytuł załącznika z "18.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 listopada 2012 roku do 19 grudnia 2012 roku " na "19.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 listopada 2012 roku do 19 grudnia 2012 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:16 Zmieniono tytuł załącznika z "19.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 20 grudnia 2012 roku do 28 stycznia 2013 roku " na "20.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 20 grudnia 2012 roku do 28 stycznia 2013 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:12 Dodano załącznik "13.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 lutego 2012 roku do 26 marca 2012 roku " (Michał Karoń)
30.01.2013 08:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "13,14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 marca 2012 roku do 23 kwietnia 2012 roku" na "14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 marca 2012 roku do 23 kwietnia 2012 roku" (Michał Karoń)
29.01.2013 12:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.01.2013 12:32 Dodano załącznik "19.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 20 grudnia 2012 roku do 28 stycznia 2013 roku " (Michał Karoń)
29.01.2013 12:30 Dodano załącznik "18.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 listopada 2012 roku do 19 grudnia 2012 roku " (Michał Karoń)
29.01.2013 12:25 Dodano załącznik "16.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 czerwca 2012 roku do 24 września 2012 roku " (Michał Karoń)
29.01.2013 12:22 Zmieniono tytuł załącznika z "16.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 września 2012 roku do 29 października 2012 roku" na "17.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 września 2012 roku do 29 października 2012 roku" (Michał Karoń)
29.01.2013 12:21 Zmieniono tytuł załącznika z "12. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku" na "12. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 31 stycznia 2012 roku do 27 lutego 2012 roku" (Michał Karoń)
29.01.2013 12:20 Zmieniono tytuł załącznika z "11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 22 grudnia 2011 roku do 22 stycznia 2012 roku " na "11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 22 grudnia 2011 roku do 30 stycznia 2012 roku " (Michał Karoń)
08.11.2012 10:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.11.2012 10:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 września 2012 roku do 29 października 2012 roku" na "16.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 września 2012 roku do 29 października 2012 roku" (Michał Karoń)
08.11.2012 10:19 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 września 2012 roku do 29 października 2012 roku" (Michał Karoń)
27.09.2012 10:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2012 14:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.08.2012 12:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.06.2012 12:36 Dodano załącznik "15. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 24 kwietnia 2012 roku do 28 maja 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
06.06.2012 08:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
22.05.2012 08:37 Dodano załącznik "13,14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 marca 2012 roku do 23 kwietnia 2012 roku" (Aleksandra Bartosz)
28.02.2012 10:30 Zmieniono tytuł załącznika z "11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku" na "12. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku" (Aleksandra Bartosz)
28.02.2012 10:30 Dodano załącznik "11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku" (Aleksandra Bartosz)
28.02.2012 10:29 Dodano załącznik "11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 22 grudnia 2011 roku do 22 stycznia 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
30.12.2011 11:41 Dodano załącznik "11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 listopada 2011 roku do 21 grudnia 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
01.12.2011 13:48 Dodano załącznik "10. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 października 2011 roku do 28 listopada 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2011 11:16 Dodano załącznik "9. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 września 2011 roku do 24 października 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
04.10.2011 09:29 Dodano załącznik "8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 czerwca 2011 roku do 26 września 2011 roku " (Aleksandra Bartosz)
04.10.2011 09:29 Dodano załącznik "7. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 19 maja 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku " (Aleksandra Bartosz)
24.05.2011 12:08 Dodano załącznik "6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 19 kwietnia 2011 roku do 18 maja 2011 roku " (Aleksandra Bartosz)
29.04.2011 09:00 Dodano załącznik "5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 marca 2011 roku do 18 kwietnia 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
28.04.2011 10:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.04.2011 10:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.04.2011 10:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.04.2011 12:39 Dodano załącznik "4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 marca 2011 roku do 28 marca 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
08.03.2011 09:34 Usunięto załącznik 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 11 stycznia 2011 roku do 1 lutego 2011 roku (Aleksandra Bartosz)
08.03.2011 09:34 Usunięto załącznik 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 2 lutego 2011 roku do 28 lutego 2011 roku (Aleksandra Bartosz)
08.03.2011 09:34 Dodano załącznik "3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 2 lutego 2011 roku do 28 lutego 2011 roku " (Aleksandra Bartosz)
08.03.2011 09:34 Dodano załącznik "2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 11 stycznia 2011 roku do 1 lutego 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
08.03.2011 09:32 Dodano załącznik "3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 2 lutego 2011 roku do 28 lutego 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
08.03.2011 09:32 Dodano załącznik "2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 11 stycznia 2011 roku do 1 lutego 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.01.2011 11:25 Dodano załącznik "1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 17 grudnia 2010 roku do 10 stycznia 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
07.01.2011 11:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.01.2011 12:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.12.2010 10:38 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)