Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Będzina

­

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Krzysztof Dudziński – Przewodniczący Komisji
 2. Szczepan Gryma
 3. Małgorzata Kiewlicz
 4. Bożena Łapaj
 5. Janusz Pańczyk
 6. Artur Rosiński
 7. Wiesław Wacławik
 8. Marek Wieczorek

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • kontrola działań prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych miasta pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
 • wyrażenie opinii w sprawach określonych ustawą o samorządzie gminnym bądź przedłożonych komisji przez organy miasta,
 • występowanie do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia prezydentowi absolutorium,
 • badanie materiałów z kontroli przeprowadzonych praz inne komisje rady oraz przez instytucje zewnętrzne, w szczególności przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Katowicach i przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2010 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.07.2014 12:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.07.2014 11:58 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Rewizyjnej Miasta na II półrocze 2014 roku " (Michał Karoń)
07.01.2014 12:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.01.2014 12:48 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Rewizyjnej Miasta na I półrocze 2014 roku " (Michał Karoń)
10.07.2013 13:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.07.2013 13:47 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Rewizyjnej Miasta na II półrocze 2013 roku " (Michał Karoń)
07.01.2013 12:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.01.2013 12:32 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Rewizyjnej Miasta na I półrocze 2013 roku" (Michał Karoń)
26.07.2012 11:04 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Rewizyjnej Miasta na II półrocze 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.01.2012 08:07 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Rewizyjnej Miasta na I półrocze 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
25.10.2011 11:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.10.2011 11:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.10.2011 10:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.07.2011 12:39 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Rewizyjnej na II półrocze 2011 roku " (Aleksandra Bartosz)
26.05.2011 11:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.01.2011 10:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.01.2011 12:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan pracy Komisji Polityki Rewizyjnej" na "Plan pracy Komisji Polityki Rewizyjnej na I półrocze 2011 roku" (Aleksandra Bartosz)
18.01.2011 12:42 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Rewizyjnej" (Aleksandra Bartosz)
18.01.2011 12:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.12.2010 11:11 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)