SIWZ + załączniki

­

Zamieszczono dnia 29.12.2010r.


ZP.34121-30/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI  PRZEKRACZAJĄCEJ

WYRAŻONĄ  W ZŁOTYCH   RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY

14 000 EURO  I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 193 000 EURO

I.    ZAMAWIAJĄCY:         

                                                       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                                       Prezydenta Miasta Będzina

   42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

               NIP: 625 - 00 - 14 – 503
          REGON: 000515649

   tel. fax: 32 267 - 91 – 34

Adres do korespondencji: 

Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

tel./ fax. 32-267-91-34  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – usługa pn:

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:SIWZ + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2010 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.12.2010 15:09 Utworzenie dokumentu. (Joanna Tomasik)