III Sesja Rady Miejskiej Będzina

­

 

III Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

 • określenia trybu i szczegółowych kryteriów  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Uchwała Nr III/7/2010
 • przyjęcia na 2011 rok „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
  Uchwała Nr III/8/2010, Załącznik Nr 1
 • podjęcia działań zmierzających do kontynuowania współpracy pomiędzy Miastem Będzin (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Basse – Ham (Republika Francuska) celem podpisania porozumienia w sprawie przygotowania procedury zawarcia umowy o współpracy miast partnerskich
  Uchwała Nr III/9/2010
 • zmiany uchwały Nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr III/10/2010
 • zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok
  Uchwała Nr III/11/2010
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr III/12/2010
 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr III/13/2010
 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 oku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr III/14/2010
 • zmian uchwały Nr XL/687/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr III/15/2010
 • utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
  Uchwała Nr III/16/2010
 • wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
  Uchwała Nr III/17/2010
 • delegowania przedstawiciela Gminy Miejskiej Będzin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
  Uchwała Nr III/18/2010

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:III Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2011 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.01.2011 10:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.01.2011 10:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)