Program ochrony powietrza na terenie gminy Będzin ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia niskiej emisji do powietrza

­

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA NA TERENIE GMINY BĘDZIN
ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia niskiej emisji do powietrza

Zawartość opracowania

Strona tytułowa (wykonawca programu)

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
  1. Charakterystyka gminy Będzin.
  1.1. Ukształtowanie terenu i jego użytkowanie.
  1.2. Wielkość, charakter, lokalizacja osiedli mieszkaniowych i przemysłu.

  2. Ocena stanu jakości powietrza na terenie gminy Będzin wraz z analizą zmian i ich przyczynami.
  2.1. Wielkości opadu pyłu, ołowiu i kadmu.
  2.2. Stężenia sezonowe oraz roczne
  2.3. Przebieg stężeń 30-minutowych.
  2.4. Uśrednione wielkości dobowe dla okresu lata oraz zimy. 2.4.1. Parametry meteorologiczne.
  2.4.2. Stężenie ozonu dla Sosnowca.
  2.4.3. Stężenia substancji zanieczyszczających.

 2. UCIĄŻLIWOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ENERGII CIEPLNEJ
  rys. 2.1 (cz II 1)
  1. Charakterystyka jednostek bilansowych - dzielnic miasta - uwzględniająca ich charakter zabudowy, potrzeby cieplne i sposób ich pokrycia.
  1.1. Podział miasta na dzielnice i sektory.

  (cz II 4)
  1.2. Inwentaryzacja budynków miasta
  1.2.1. Zasoby
  1.2.2. Analiza substancji mieszkaniowej.

  2. Bilans energetyczny.
  2.1. Zestawienie potrzeb cieplnych sektorów i jednostek bilansowych gminy Będzin w roku 1995 oraz 2000.
  2.2. Zasilanie miasta w czynniki energetyczne
  2.2.1. Charakterystyka systemu ciepłowniczego
  2.2.2. Sieć gazowa
  2.2.3. Kotłownie lokalne 

  3. Analiza możliwości wprowadzenia różnych niskoemisyjnych sposobów pozyskiwania energii w warunkach lokalnych (zespołów urbanistycznych.) 3.1. Zestawienie potrzeb cieplnych sektorów i jednostek bilansowych gminy Będzin - wariant zoptymalizowany.
  4. Określenie wielkości emisji PM10, SO2 oraz benzo(a)pirenu dla stanu istniejącego oraz dla wariantu optymalnego redukcji emisji z procesu energetycznego spalania paliw.
  4.1. Emisja niska. Paleniska domowe
  4.2. Emisja niska .Kotłownie lokalne
  4.3. Emisja wysoka 

  5. Wielkość imisji PM10, SO2 oraz benzo(a)pirenu z procesu energetycznego spalania paliw na terenie gminy Będzin dla stanu istniejącego oraz wariantu optymalnego zmniejszenia emisji.
  5.1. Emisja niska. Paleniska domowe.

  5.2. Emisja niska. Kotłownie lokalne
  5.3. Emisja wysoka
  6. Spalanie odpadów komunalnych
  7. Podsumowanie
 3. ZAKŁADY GMINY BĘDZIN 
  1. Inwentaryzacja emisji z zakładów i małych firm zlokalizowanych w gminie Będzin.
  2. Wielkość emisji
  3. Programy ochrony powietrza w zakładach miasta.
  3.1. Inwestycje w zakresie ochrony powietrza, sprawności urządzeń ograniczających emisje - stan istniejący.
  3.2. Stan projektowany.

 4. KOMUNIKACJA.  WSKAZANIE KIERUNKÓW MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA EMISJI KOMUNIKACYJNEJ.
  1. Badania statystyczne ruchu samochodowego w wybranych węzłach komunikacyjnych miasta.
  2. Oszacowanie wielkości emisji komunikacyjnej
  3. Podsumowanie i wnioski

  załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

 5. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROGRAMU W ZAKRESIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI.
  1. Wprowadzenie.
  1.1. Przedmiot studium wykonalności
  1.2. Koncepcja i ogólna strategia oceny.
  2. Aspekty techniczne przedsięwzięcia.
  2.1. Techniczne kierunki modernizacji systemu grzewczego. 2.2. Struktura kosztów inwestycyjnych
  2.3. Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy
  2.4. Analiza kosztów i korzyści 3. Ocena efektywności przedsięwzięcia.
  3.1. Kapitał inwestycyjny
  3.2. Źródła pozyskania kapitału
  3.3. Koszty wytwarzania
  3.4. Efektywność modernizacji przestarzałych kotłowni węglowych
  3.5. Ocena efektywności lokalnych przyłączy ciepłowniczych
  3.6. Ocena efektywności zastosowania paliw bezdymnych
  3.7. Ocena efektywności termomodernizacji obiektów mieszkalnych

 6. MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA PIENIĘDZY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH.
  1. Fundusze dostępne w kraju
  1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  1.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  1.3. Eko-Fundusz
  1.4. Bank Ochrony Środowiska
  1.5. Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska
  1.6. Fundacja Rolnicza
  1.7. Inne źródła finansowania
  2. Fundusze Unii Europejskiej dostępne dla Polski
  2.1. Program PHARE
  2. 2.2. Program ISPA.
  2.3. Program SAPARD
  3. Programy Wspólnotowe UE dostępne dla Polski
  4. Międzynarodowe instytucje finansowe
  4.1. Europejski Bank Inwestycyjny
  4.2. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
  4.3. Bank Światowy
  5. Programy bilateralne

 7. SPOSÓB KONSULTACJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM. PROGRAM EDUKACJI I PROMOCJI PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ.
  Wprowadzenie
  1. Zasady ogólne
  2. Społeczeństwo i organizacje społeczne
  3. Zasady realizacji szkolnych programów
  4. Działania gminy Będzin w zakresie edukacji ekologicznej
  5. Przykłady organizacji pomocnych w realizacji programu
  5.1. Fundacja Ekologiczna "Silesia" RCEE
  5.2. Polski Klub Ekologiczny o/Gliwice
  5.3. Stowarzyszenie Ekologicznej Informacji Publicznej
  5.4. CENTER EUROPEAN MARKETING CEMG- Biuro Usług Rynkowych
  5.5. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
  5.6. Wykaz organizacji proekologicznych w Sieć MOST-u
  5.7. Polska Zielona Sieć
  6. Wykaz materiałów do wykorzystania w edukacji ekologicznej
  7. Rola ŚWIOŚ i OBiKŚ w edukacji ekologicznej
  8. Propozycje działań organizacyjnych na terenie gminy

 8. WYTYCZNE DO PROWADZENIA MONITORINGU LOKALNEGO JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE BĘDZIN.
  1. Stan aktualny 2. Proponowane uzupełnienia programu analitycznego
 9. OSZACOWANIE PRZEWIDYWANYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH PROGRAMU; OKRESOWA OCENA EFEKTÓW PROGRAMU.
  1. Stężenie pyłu zawieszonego PM10
  2. Stężenie benzo(a)pirenu
  3. Nakłady łączne na realizację programu  Słownik
  Materiały źródłowe

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Program ochrony powietrza na terenie gminy Będzin ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia niskiej emisji do powietrza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Janusz Piątek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2003 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.10.2003 12:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.10.2003 12:26 Dodano załącznik "Tytuł" (Aleksandra Bartosz)
30.10.2003 10:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.10.2003 10:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.10.2003 09:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.10.2003 09:40 Usunięto załącznik "Część 5" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:49 Dodano załącznik "Słownik" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:49 Dodano załącznik "Materiały źródłowe" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:38 Dodano załącznik "Część 9" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:37 Dodano załącznik "Część 8" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:37 Dodano załącznik "Część 8" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:36 Dodano załącznik "Część 7" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:36 Dodano załącznik "Część 7" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:36 Dodano załącznik "Część 6" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:35 Dodano załącznik "Część 6" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:35 Dodano załącznik "Część 5" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:34 Dodano załącznik "Część 5" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:34 Dodano załącznik "Część 5" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:33 Dodano załącznik "Część 4" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:32 Dodano załącznik "Część 4" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:32 Dodano załącznik "Część 4" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:31 Dodano załącznik "Część 4" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:31 Dodano załącznik "Część 4" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:26 Dodano załącznik "Część 3" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:26 Dodano załącznik "Część 3" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:24 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:24 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:23 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:22 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:21 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:21 Zmieniono tytuł załącznika z "Część1" na "Część 1" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:20 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:19 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:18 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:18 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:18 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:16 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:16 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:15 Dodano załącznik "Część 2" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:14 Dodano załącznik "Część 1" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:13 Zmieniono tytuł załącznika z "Część" na "Część1" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:13 Dodano załącznik "Część" (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 11:10 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)