Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

­

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

 1. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokoje 201-203, II piętro, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 208, +48 32 267 9 208, e-mail: boin@um.bedzin.pl
 2. Biurem kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Jacek Trześniewski, pokój 201, II piętro, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 180, +48 267 9 180

 3. Do zakresu rzeczowego Biura należy w szczególności:
  1. Zapewnienie  przestrzegania  przepisów  o  ochronie informacji niejawnych w  Urzędzie  oraz  udzielanie  pomocy  gminnym  jednostkom  organizacyjnym w zakresie organizacji ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
  2. Opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
  3. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec osób zajmujących stanowiska w komórkach organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostkach organizacyjnych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
  4. Prowadzenie kancelarii  niejawnej w Urzędzie, właściwe rejestrowanie, przechowywanie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym.
  5. Kontrolowanie stanu zabezpieczeń informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
  6. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym składanych do Prezydenta  przez pracowników samorządowych gminy.
  7. Nadzorowanie i kontrolowanie zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych,
  w których przetwarzane są informacje niejawne i dane osobowe.
  8. Wykonywanie zadań związanych z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  9. Koordynowanie udostępniania informacji publicznych na wniosek przez komórki organizacyjne Urzędu.
  10. Organizowanie niszczenia przeznaczonych do likwidacji dokumentów urzędowych kategorii B  i Bc zawierających informacje prawnie chronione.
  11. Zapewnienie technicznej ochrony obiektów Urzędu poprzez stosowanie zabezpieczeń w formie systemów alarmowych – antywłamaniowych, elektronicznej kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego obiektu.
  12. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu ochrony fizycznej obiektu Urzędu.
  13. Opracowanie dokumentacji określającej sposób realizacji zadań z zakresu ochrony fizycznej i technicznej budynku Urzędu.
  14. Wydawanie uprawnień dostępowych do systemów teleinformatycznych Urzędu.
  15. Zapewnienie funkcjonowania teleinformatycznego biuletynu informacji publicznej.

  16. Wykonywanie innych zadań zgodnie z zakresem rzeczowym Biura.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2011 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.09.2012 11:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2012 11:28 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2012 11:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.05.2011 14:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 10:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 10:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.04.2011 09:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.04.2011 08:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.03.2011 12:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.02.2011 12:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.02.2011 12:11 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)