Straż Miejska

­

 

Straż Miejska

 1. Straż Miejska mieści się przy Placu Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej 3 (budynek dworca PKP - boczne wejście od postoju TAXI)
  dyżurny straży miejskiej: +48 32 710 46 90, +48 517 493 208
  sekretariat: +48 32 710 46 86
  e-mail:
  straz.miejska@um.bedzin.pl
 2. Komendant Straży Miejskiej: Ireneusz Błach
 3. Straż Miejska pracuje w systemie trzyzmianowej pracy ciągłej, na nocnej zmianie w mieszanych patrolach z funkcjonariuszami Policji.
   
 4. Do zakresu rzeczowego Straży Miejskiej w szczególności należy:
  1. Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
  3. Współdziałanie z właściwymi   podmiotami   w   zakresie  ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
  4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie w miarę możliwości świadków zdarzenia.
  5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
  6. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie o uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
  7. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych   dla potrzeb Gminy.
  8. Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie Gminy.
  9. Informowanie o zauważonych awariach w sieciach: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej,  wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania.
  10. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  11. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową dla Straży Miejskiej.

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Straż Miejska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2011 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.01.2020 13:42 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
15.04.2019 11:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2012 11:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2012 11:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2012 11:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2012 11:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2012 11:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.06.2012 14:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.03.2012 12:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 14:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 10:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 10:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.04.2011 08:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.03.2011 12:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.02.2011 12:28 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)