Zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2011 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków

­

 

Zarządzenie  Nr 0050.44.2011
Prezydenta  Miasta Będzina
z dnia 01.03.2011 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia  Regulaminu  finansowania w  roku 2011  demontażu,
               transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
               powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji
               z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu 
               miasta  Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.

 

            Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  art. 403 ust.2 w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 ustawy  z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.),  oraz  Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok


z a r z ą d z a m:

§1

  1. Zatwierdzić  Regulamin finansowania  w  roku 2011 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych  i gospodarczych z terenu Miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.
  2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  Zarządzenia.

§2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia  powierzyć  Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PREZYDENT MIASTA

(-) Łukasz Komoniewski


Regulamin
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2011 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Małgorzata Filipczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2011 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.06.2012 14:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 08:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 08:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.03.2011 11:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.03.2011 11:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.03.2011 11:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.03.2011 11:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.03.2011 12:34 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)