Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

­

dotyczy: Zorganizowanie dla 65 beneficjentów Projektu Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin, wsparcia realizowanego jako: Zakres I - poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych wraz z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Zakres II - poradnictwo specjalistyczne (grupowe i indywidualne) w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego. Zakres III - zajęcia z zakresu pracy w środowisku rodzinnym..

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Tomasz Lison
Informację wytworzył:Dorota Chycka-Kowalczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2011 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.09.2012 09:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.07.2011 11:24 Edycja dokumentu (Tomasz Lison)
14.07.2011 11:23 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Lison)