Wprowadzenie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie

­

Zarządzenie Nr 27/2011
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 11 kwietnia 2011 roku


w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie

Na podstawie: : art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§1

Wprowadzi zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznych, określone w "Regulaminie przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie", stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Prezydent Miasta Będzina
\-\ Łukasz Komoniewski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wprowadzenie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Justyna Majer
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2011 18:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.10.2011 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.08.2011 11:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.07.2011 18:15 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)