ogłoszenie o zamówieniu

­

ZAMIESZCZONO DNIA 08.11.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PN.:
Wybór realizatorów zajęć
w Projekcie pn. „Wygraj swoją przyszłość” realizowanym w ramach  POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2011 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2011 14:07 Utworzenie dokumentu. (Joanna Tomasik)