SIWZ + załączniki

­

ZAMIESZCZONO DNIA 08.11.2011r.


SIWZ + ZAŁĄCZNIKI NA ZADANIE PN.:


Wybór realizatorów  zajęć w Projekcie pn. „Wygraj swoją przyszłość” realizowanym w ramach  POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”


Treść dokumentów zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:SIWZ + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2011 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2011 14:28 Utworzenie dokumentu. (Joanna Tomasik)