Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

­

ZAMIESZCZONO DNIA 05.12.2011r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  NA ZADANIE PN.:

Wybór realizatorów  zajęć w Projekcie pn. „Wygraj swoją przyszłość” realizowanym w ramach  POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”


 Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2011 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.12.2011 14:21 Edycja dokumentu (Joanna Tomasik)
05.12.2011 14:20 Edycja dokumentu (Joanna Tomasik)
05.12.2011 14:18 Edycja dokumentu (Joanna Tomasik)
05.12.2011 14:16 Utworzenie dokumentu. (Joanna Tomasik)