Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

­

ZAMIESZCZONO DNIA  08.12.2011r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE  NA ZADANIE PN.: Wybór realizatorów zajęć w Projekcie pn.  "Będzińska szkoła równych szans" realizowanym w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2011 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.12.2011 08:18 Utworzenie dokumentu. (Joanna Tomasik)