XX Sesja Rady Miejskiej Będzina

­

XX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie:

 • apelu do mieszkańców Będzina o przekazanie pamiątek związanych z historią miasta
  Uchwała Nr XX/222/2012
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Uchwała Nr XX/223/2012
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej
  Uchwała Nr XX/224/2012, Załącznik
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2011 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr XX/225/2012
 • opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2012 roku
  Uchwała Nr XX/226/2012,
  Wojewoda Sląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 30 kwietnia 2012r. NR NPII.4131.1.161.2012 stwierdził nieważność uchwały.
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XX/227/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XX/228/2012
 • rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Szulca dotyczącej rozwiązania umowy administrowania terenem targowiska
  Uchwała Nr XX/229/2012

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2012 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.02.2013 11:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.06.2012 12:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.04.2012 11:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.04.2012 09:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.04.2012 09:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.04.2012 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/228/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
03.04.2012 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/227/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
03.04.2012 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/226/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
03.04.2012 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/224/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
03.04.2012 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
03.04.2012 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/222/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku " (Aleksandra Bartosz)
03.04.2012 08:30 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)