XXX Sesja Rady Miejskiej Będzina

­

XXX Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2012 roku

w sprawie:

 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXX/306/2012
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr XXX/307/2012
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  Uchwała Nr XXX/308/2012
 • określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Uchwała Nr XXX/309/2012

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2012 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.12.2012 15:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.12.2012 15:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)