Zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin

­

 

Zarządzenie Nr 28/2013
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin.


Na podstawie: art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

§ 3


Traci moc: Zarządzenie Nr 81/2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia  6 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Będzin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Będzina
/-/ Łukasz Komoniewski

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2013 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2015 13:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.11.2013 11:12 Edycja dokumentu (Michał Karoń)