DODATEK ENERGETYCZNY

­

 

Od 1 stycznia 2014 roku można ubiegać się o nowe świadczenie jakim jest DODATEK  ENERGETYCZNY

Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).
Zgodnie z nowymi przepisami dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej czyli osobom:

  • którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966)
  • które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Dodatek energetyczny przyznawał będzie Prezydent Miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry i wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez Ministra i wynosi dla gospodarstwa:

1. jednoosobowego 11,37 zł /miesiąc;

2. składającego się z 2 do 4 osób 15,80 zł /miesiąc;

3. składającego się z co najmniej 5 osób 18,96 zł / miesiąc.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:DODATEK ENERGETYCZNY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Beata Kopacka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2014 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2019 10:55 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.12.2019 10:55 Dodano załącznik "Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.pdf" (Piotr Witelus)
04.07.2019 11:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.07.2019 11:29 Usunięto załącznik WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego (Michał Karoń)
14.06.2019 10:38 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.06.2019 10:37 Usunięto załącznik WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego.odt (Michał Karoń)
14.06.2019 10:37 Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego" (Michał Karoń)
07.06.2018 09:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.06.2018 09:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.06.2018 09:27 Usunięto załącznik - (Michał Karoń)
07.06.2018 09:27 Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego.odt" (Michał Karoń)
23.06.2015 13:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 13:38 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 12:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 12:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 12:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 11:43 Dodano załącznik "-" (Michał Karoń)