Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

­


ZAMIESZCZONO DNIA 13.01.2014r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE PN.:

Usługi cateringowe podczas spotkań informacyjnych/konsultacji społecznych
organizowanych w ramach projektu pn.:
„Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy
Komunikacji Społecznych online w Będzinie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013,
Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego


Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.


Komentarz

­


Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Informację wytworzył:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2014 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.01.2014 13:05 Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" (Elżbieta Nowicka)
13.01.2014 13:05 Usunięto załącznik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (Elżbieta Nowicka)
13.01.2014 13:05 Dokument został odzyskany. (Elżbieta Nowicka)
13.01.2014 13:04 Dokument usunięto. (Elżbieta Nowicka)
13.01.2014 13:04 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Nowicka)