Do Wykonawców 1

­

ZAMIESZCZONO DNIA 18.06.2014r.


PISMO DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN.:
Wydrukowanie i dostarczenie publikacji podsumowującej efekty projektu
„Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy
Komunikacji Społecznych online w Będzinie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego

Treść dokumentu zamieszczono

poniżej w załącznikach
Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Informację wytworzył:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2014 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.06.2014 14:37 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Nowicka)