Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

­


ZAMIESZCZONO DNIA 30.06.2014r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE PN.:

Wydrukowanie i dostarczenie publikacji
podsumowującej efekty projektu „Partycypacyjny
Będzin – Wdrożenie Platformy
Komunikacji Społecznych online w Będzinie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
SpołecznegoTreść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.
Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Informację wytworzył:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2014 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.06.2014 13:18 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Nowicka)