Zapytanie ofertowe

­


ZAMIESZCZONO DNIA 24.07.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI
NA ZADANIE PN.:
Wydrukowanie i dostarczenie
100 szt. certyfikatów w ramach projektu pn.: „Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Komunikacji Społecznych online w Będzinie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Treść zapytania ofertowego i załączniki
zamieszczono poniżej w załącznikach.
Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Informację wytworzył:Elżbieta Nowicka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.07.2014 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.07.2014 13:53 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Nowicka)