Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

­ZAMIESZCZONO DNIA 05.08.2014r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE PN.:

Wydrukowanie i dostarczenie 100 szt. certyfikatów
w ramach projektu pn.: „Partycypacyjny Będzin
- Wdrożenie Platformy Komunikacji Społecznych
online w Będzinie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4
Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.


Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.


Komentarz

­Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Informację wytworzył:Elżbieta Nowicka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.08.2014 07:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.08.2014 08:00 Edycja dokumentu (Elżbieta Nowicka)
05.08.2014 07:59 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Nowicka)