LVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

­

Będzin, dnia 12 listopada 2014 r.

BRM.0002.LVI.2014


Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszą zmianą) zwołuję na dzień 19 listopada 2014 roku (środa) na godzinę 9.00 LVI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII i LV sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012-2020:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012-2020.
 7. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miasta Będzina po pierwszym roku V kadencji:
  1/ przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego,
  2/ przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Damiana Kikę,
  3/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  4/ dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o opracowanie „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Będzina od 2010 r. do 2014 r.”
  2/ przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w latach 2010-2014.
 10. Sprawozdanie Przewodniczących komisji Rady Miejskiej Będzina z działalności komisji w latach 2010-2014.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina Sławomira Brodzińskiego z działalności Rady VI kadencji w latach 2010-2014.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszą zmianą) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Po zakończeniu obrad LVI sesji Rady Miejskiej serdecznie zapraszam do Pałacu Mieroszewskich na spotkanie podsumowujące VI kadencję Rady.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2014 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.05.2015 13:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.05.2015 13:16 Dodano załącznik "Protokół Nr LVII z obrad LVI sesji Rady Miejskiej Będzina " (Michał Karoń)
14.11.2014 12:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)