Referat Promocji i Sportu

­

Referat Promocji i Sportu

 1. Referat Promocji i Sportu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20; e-mail: promocja@um.bedzin.pl, sport@um.bedzin.pl
 2. pokój nr 2 i nr 3a, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 155, +48 032 267 9 155
 3. Do zadań referatu w szczególności należy:

  w zakresie promocji:
  1. kształtowanie wizji i wizerunku Gminy,
  2. tworzenie, weryfikacja i koordynowanie działań promocyjno – informacyjnych, w tym monitorowanie ich realizacji
  przez komórki organizacyjne urzędu, jednostki organizacyjne oraz podmioty, którym zlecono wykonanie
  określonego zadania,
  3. współpraca z partnerami zewnętrznymi (samorządami, instytucjami administracji państwowej, instytucjami
  kulturalnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami) w zakresie promocji i komunikacji społecznej,
  4. kształtowanie strategii promocji Gminy, kreowanie właściwego jej wizerunku,
  5. zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o samorządzie I Gminie, rozpowszechnianie
  działalności jego organów w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie serwisu fotograficznego,
  6. realizacja polityki informacyjno – promocyjnej z wykorzystaniem technik przekazu elektronicznego, w tym
  prowadzenie strony internetowej Urzędu (tworzenie bazy danych I dystrybuowanie informacji),
  7. organizacja i uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (wystawy, targi, misje promocyjne),
  8. tworzenie bazy danych, niezbędnych dla potrzeb wydawniczych i publicystycznych, współpraca z wydawcami oraz
  wykonywanie opracowań własnych,
  9. redagowanie samorządowego miesięcznika informacyjnego “Aktualności Będzińskie,

  w zakresie sportu:
  10. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
  i młodzieży,
  11. propagowanie wiedzy, wartości i zwyczajów doskonalących uzdolnienia i sprawność fizyczną,
  12. dbałość o kształtowanie harmonijnego rozwoju i aktywności człowieka,
  13. propagowanie rekreacji ruchowej i współzawodnictwa sportowego,
  14. współpraca z klubami i stowarzyszeniami kultury fizycznej,
  15. prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
  16. prowadzenie ewidencji innych obiektów, jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia,
  17. nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi ze sfery sportu, kultury fizycznej i turystyki.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Referat Promocji i Sportu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2003 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.03.2010 14:52 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
10.09.2009 15:00 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
03.11.2008 14:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.11.2008 13:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.11.2008 13:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.11.2008 13:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.02.2008 11:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2007 13:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.04.2007 11:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.10.2005 08:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.06.2003 14:34 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 14:14 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 14:12 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)