Referat Promocji

­

Referat Promocji

 1. Referat Promocji mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokój nr 227, II piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 223, +48 032 267 9 223 fax +48 032 267 75 32,
  niski parter, pokój nr 4, tel. +48 032 267-75-32, +48 032 267-70-41 do 44   wew.  161,
  promocja@um.bedzin.pl 
 2. Kierownik Referatu Promocji - mgr Marzena Karolczyk, niski parter, pokój nr 4, tel. +48 032 267-75-32, +48 032 267-70-41 do 44   wew.  161
 3. Zakres działania:
 • kształtowanie wizji promocji miasta oraz wizerunku miasta,
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi  z terenu miasta,
 • współdziałanie z biurami promocyjnymi, agencjami, organizacjami, instytucjami w kraju i za granicą, zajmującymi się współpracą gospodarczą,
 • zabezpieczenie wydawnictw oraz upominków i gadżetów promocyjnych,
 • organizacja i uczestnictwo w imprezach o charakterze promocyjnym – wystawy, targi, prezentacje,
 • opracowywanie i publikowanie informacji o strukturze gospodarczo-społecznej  i kulturalnej miasta, kierunkach jego rozwoju oraz potrzebach inwestycyjnych, a także upowszechnianie ich w kraju i za granicą,
 • koncepcja oraz realizacja projektów wydawniczych,
 • obsługa informatyczna serwisu internetowego Urzędu Miejskiego,
 • tworzenie wizerunku publicznego administracji samorządowej przez internet,
 • prowadzenie i uaktualnianie bazy danych obejmującej wykaz będzińskich podmiotów gospodarczych oraz instytucji,
 • zapewnienie pomocy osobom poszukującym zatrudnienia (możliwość korzystania   z komputerów, kserografu, skanera, pomoc przy redagowaniu CV, listów motywacyjnych),
 • zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o mieście i samorządzie terytorialnym w lokalnych środkach masowego przekazu,
 • organizowanie konferencji prasowych,
 • utrzymywanie regularnych i korzystnych kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasą, radiem, telewizją),
 • zbieranie oraz archiwizowanie informacji prasowych o mieście,
 • prowadzenie serwisu fotograficznego ważnych wydarzeń w mieście,
 • kreacja i realizacja polityki informacyjnej miasta,
 • opracowywanie koncepcji oraz redakcja gazety samorządowej „Aktualności Będzińskie”.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Referat Promocji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2003 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.02.2008 12:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.04.2007 11:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.03.2007 11:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.03.2007 08:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.12.2006 14:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.11.2006 08:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.11.2006 08:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2004 09:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.03.2004 10:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2003 16:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.06.2003 14:32 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)