Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.02.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.02.2006 r.

w sprawie:

 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokali użytkowych położonych przy ul. Plebańskiej nr 11 i nr 13 w Będzinie z wniosku Pani Marzeny Chmiel
  Zarządzenie Nr 0151/47/2006
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/48/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie ul. Krakowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 52/7 karta mapy 60 obręb Będzin o pow. 80 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/49/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Zagórskiej,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/50/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/51/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/52/2006
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym położonym na targowisku w Będzinie przy ul. ZBOWiD-u
  Zarządzenie Nr 0151/53/2006
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem byłego przedszkola położonego w Będzinie przy ul. Różyckiego 137
  Zarządzenie Nr 0151/54/2006
 • przesunięcia terminu płatności za dzierżawę gruntu pod dwa obiekty handlowe położone na targowisku w Będzinie przy ul. ZBOWiD-u
  Zarządzenie Nr 0151/55/2006
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 9 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej oraz z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym położonym na targowisku w Będzinie przy ul. ZBOWiD-u
  Zarządzenie Nr 0151/56/2006
 • rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 25 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/57/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 248/3 i 248/5 karta mapy 31 obręb Będzin o łącznej powierzchni 3319 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego
  Zarządzenie Nr 0151/58/2006
 • zmiany terminu płatności w 2006 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych nr 5749/21, 5749/23 i 5749/25 km. 18 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 3325 m2, położonych w Będzinie przy ul. Piastowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/59/2006
 • zmiany terminu płatności w 2006 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej nr 3703/1 powierzchni 700 m2 obręb Łagisza, położonej w Będzinie przy ul. Usługowej
  Zarządzenie Nr 0151/60/2006
 • obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntu pod kioskiem handlowym położonym w Będzinie przy ulicy Sienkiewicza
  Zarządzenie Nr 0151/61/2006

Komentarz

­

oryginały zarządzeń do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.02.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2006 07:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2006 09:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2006 07:52 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)