Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.02.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.02.2006 r.

w sprawie:

 • ustalenia na 2006 rok stawki wyżywienia i popytu wraz z usługą opiekuńczą pensjonariusza Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy Armii Ludowej 1 wraz z filią przy ulicy 35 - lecia PRL 7
  Zarządzenie Nr 0151/62/2006
 • powołania Komisji Opiniującej ds. rozpatrywania w konkursach z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
  Zarządzenie Nr 0151/63/2006
 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 17 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/64/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargu na najem lokali mieszkalnych
  Zarządzenie Nr 0151/65/2006
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomi nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/66/2006
 • powierzenia Miejskiemu Zakładowi Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. zarządzania nieruchomościami lokalowymi własności i współwłasności Gminy Będzin oraz pozostającymi w jej zarządzie
  Zarządzenie Nr 0151/66a/2006, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

Komentarz

­

oryginały zarządzeń do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.02.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2006 07:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.03.2012 12:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.03.2012 12:01 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/66a/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 lutego 2006 r." (Aleksandra Bartosz)
01.03.2012 12:01 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/66a/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 lutego 2006 r." (Aleksandra Bartosz)
01.03.2012 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151/66a/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 lutego 2006 r." (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 09:26 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2006 07:54 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)