Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.04.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.04.2006 r.

w sprawie:

 • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/170/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na najem lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/171/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargów na najem lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/172/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 16 w Będzinie z wniosku Pani 
  Zarządzenie Nr 0151/173/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 12 w Będzinie z wniosku Pana
  Zarządzenie Nr 0151/174/2006
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną - ulicę Leśną
  Zarządzenie Nr 0151/175/2006
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej w 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/176/2006
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/177/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/178/2006

Komentarz

­

oryginały zarządzeń do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.04.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2006 08:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2006 09:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2006 08:08 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)