Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.05.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.05.2006 r.

w sprawie:

 • szczegółowych zasad udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości w trybie §2 ust. 5 Uchwały nr XLVII/516/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 listopada 2005 r.
  Zarządzenie Nr 0151/197/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/198/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Czeladzkiej nr 3 w Będzinie z wniosku Pani Magdaleny Kozłowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/199/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/200/2006
 • zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na lokale użytkowe
  Zarządzenie Nr 0151/201/2006
 • sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/202/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargu na najem lokali mieszkalnych
  Zarządzenie Nr 0151/203/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w dziale 852 - pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/204/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/205/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Będzinie- Łagiszy przy ulicach Łącznej, Usługowej, Rzemieślniczej, - Powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/206/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oficyną pałacową wpisaną do rejestru zabytków oraz domem mieszkalnym, położonej w Będzinie przy ul. Świerdzcewskiego,
  powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/207/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 46/4 i 46/5 karta mapy 33 obręb Będzin o łącznej powierzchni 1560 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Rolniczej - w związku prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/208/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 58/1 karta mapy 5 obręb Będzin o powierzchni 15 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/209/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 60/1 karta mapy 5 obręb Będzin o powierzchni 4 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/210/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 61/1 karta mapy 5 obręb Będzin o powierzchni 2 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/211/2006
 • unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Będzinie i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia
  Zarządzenie Nr 0151/212/2006

Komentarz

­

oryginały zarządzeń do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.05.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2006 08:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2006 09:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2006 08:14 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)