Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.05.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.05.2006 r.

w sprawie:

 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/213/2006
 • odwołania pani Grażyny Cuber ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/214/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/154/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/215/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 17 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/216/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/217/2006
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/218/2006
 • prolongaty terminu płatności 8 rat z tytułu zaległości za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 27 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/219/2006
 • przesunięcia terminu płatności III raty oraz odsetek za dzierżawę gruntu pod obiekt handlowy położony na targowisku w Będzinie przy ulicy ZBOWiD-u
  Zarządzenie Nr 0151/220/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu.
  Zarządzenie Nr 0151/221/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Sienkiewicza nr 33 w Będzinie - z wniosku Spółdzielni Socjalnej "BĘDA"
  Zarządzenie Nr 0151/222/2006
 • oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy 1 Maja wraz z przeniesieniem własności obiektów związanych z przesyłem gazu, posadowionych na nieruchomości na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie ul. Krucza 6/14
  Zarządzenie Nr 0151/223/2006
 • częściowej zmiany Zarządzenia Nr 0151/171/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13 kwietnia 2006 r. dot. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na najem lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/224/2006
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego.
  Zarządzenie Nr 0151/225/2006

Komentarz

­

oryginały zarządzeń do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.05.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2006 08:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2006 09:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2006 08:19 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)