Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.06.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.06.2006 r.

w sprawie:

 • powołania Miejskiego Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/274/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na najem lokalu mieszkalnego oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/275/2006
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 12 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/276/2006
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza 33 w Będzinie z wniosku Spółdzielni Socjalnej "BĘDA"
  Zarządzenie Nr 0151/277/2006
 • zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/206/2006 z dnia 12.05.2006 r. w sprawie: - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Będzinie- Łagiszy przy ulicach Łącznej, Usługowej, Rzemieślniczej, - Powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/278/2006
 • skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/279/2006
 • skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/280/2006

Komentarz

­

oryginały zarządzeń do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.06.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2006 08:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2006 09:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2006 08:26 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)