Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.06.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.06.2006 r.

w sprawie:

 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/281/2006
 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudkiego nr 16 w Będzinie z wniosku Towarzystwa Sportowo - Rekreacyjnego "Szóstka"
  Zarządzenie Nr 0151/282/2006
 • przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/283/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/284/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 164/5 karta mapy 33 obręb Będzin o pow. 871 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/285/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 3/15, 3/16 i 3/36 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. łącznej 2223 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/286/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Rolniczej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 124 karta mapy 31 obręb Będzin o pow. 468 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/287/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Orlej, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 129/4 i 108/5 karta mapy 39 obręb Będzin o pow. łącznej 563 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/288/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Strzyżowickiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 24/4 karta mapy 3 obręb Grodziec o pow. 855 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/289/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym109 karta mapy 10 obręb Będzin o powierzchni 867 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Krętej - w związku prowadzoną interwencją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/290/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 112 karta mapy 10 obręb Będzin o powierzchni 1221 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Krętej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/291/2006
 • zmiany w budżecie miasta oraz przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w układzie wykonawczym w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/292/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/293/2006

Komentarz

­

oryginały zarządzeń do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.06.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2006 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2006 09:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.07.2006 08:28 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)