Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Dane nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

         Pozostałe  dane stanowiące informację publiczną, a nieudostępnione  na stronach internetowych  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Miasta  Będzina  można uzyskać  w  wydziałach i referatach odpowiedzialnych za ich udostępnianie.

        Sposób udostępnienia informacji publicznej przez Urząd Miejski w Będzinie na wniosek zainteresowanego określony jest w Zarządzeniu Nr 37/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.