Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2023 13:36 OSiR.15.09.2023 Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym, w Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.
15.09.2023 12:12 OSiR.15.09.2023 Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.
31.08.2023 13:43 WOr.2110.12.2023 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
30.08.2023 07:37 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze – pełny etat
21.08.2023 14:15 WOr.2110.16.2023 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
11.08.2023 13:08 WOr.2110.15.2023 Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3
25.07.2023 11:59 WOr.2110.17.2023 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Księgowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
17.07.2023 16:47 WOr.2110.13.2023 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Podatków i Windykacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
17.07.2023 16:45 WOr.2110.8.2023 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
30.06.2023 13:01 WOr.2111.2.2023 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie przy ul. Piłsudskiego 39
30.06.2023 12:59 WOr.2110.10.2023 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami - Referacie Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul 11 Listopada 20

1 2 następna