Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2019 13:38 WOr.2110.13.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Referacie Strategi i Inżynierii Miejskiej - zadania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
03.12.2019 08:30 DKAiO. 112.10.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Podinspektor Działu Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
02.12.2019 13:21 WOr.2110.20.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
02.12.2019 10:46 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 6 w Będzinie przy ul. Konopnickiej 13
29.11.2019 07:04 Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie przy ul. Podłosie 10
26.11.2019 14:37 WO.2111.3.2019 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ulicy Jesionowej 11
26.11.2019 14:32 Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Będzinie przy ul. Radosnej 8a
26.11.2019 08:46 Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 16
08.11.2019 11:47 WOr.2110.18.2019 Informacja o wyniku konkursu stanowisko inspektora w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw księgowania wpłat podatków i opłat), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
08.11.2019 11:44 WOr.2110.19.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
08.11.2019 10:31 DKAiO. 112.9.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1

1 2 następna