Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2008 08:01 ZP 2/2008 Odrzucenie protestu w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej teatru"
25.09.2008 12:33 ZP 2/2008 Informacja o powtórzeniu czynności w przetargu nieogranioczonym ZP 2/2008
22.09.2008 14:30 ZP.2/2008 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
18.09.2008 11:51 ZP.2/08 Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym "Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej Teatru"
18.09.2008 11:42 ZP.02/08 Zmiana terminu wnoszenia wadium
18.09.2008 11:33 ZP.3/08 Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.09.2008 14:10 ZP 2/08 Przedłużenie terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej Teatru"
11.09.2008 14:19 ZP.3/08 Oddalenie protestu w przetargu nieograniczonym na „Dostawę foteli wraz z montażem oraz dostawę wykładziny wraz z jej wymianą w sali widowiskowej Teatru "
05.09.2008 13:45 ZP.3/08 Wezwanie do udziału w postępowaniu protestacyjnym.
04.09.2008 15:47 dot. ZP.3/08 Protest do zamówienia publicznego na dostawę foteli wraz z montażem oraz dostawa wykładziny wraz z jej wymianą w sali widowiskowej Teatru w Będzinie
28.08.2008 16:08 ZP.3 / 08 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego " Dostawa foteli wraz z montażem oraz dostawa wykładziny wraz z jej wymianą w sali widowiskowej Teatru"

poprzednia 1 2 3 następna