Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2018 15:08 WOr.2110.18.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
04.12.2018 12:49 WOr.2110.16.2018 Prezydent Miasta Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
30.11.2018 11:10 WOr.2110.17.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze referenta lub podinspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego realizującego zadania z zakresu Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta (ODP) w Urzędzie Miejskim w Będzinie
28.11.2018 12:22 WOr.2110.12.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji (sprawy podatkowe) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
22.11.2018 10:52 WOr.2110.13.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji (działania windykacyjne) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
16.11.2018 11:22 WOr.2110.5.2018 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Referacie Strategii i Inżynierii Miejskiej w Wydziale Rozwoju Miasta (letnie i zimowe utrzymanie dróg) w Urzędzie Miejskim w Będzinie
29.10.2018 11:44 WOr.2110.15.2018 Informacja na temat konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3
12.10.2018 11:29 WOr.2110.14.2018 Informacja o wyniku konkursu stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym - Referat Budżetu w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
09.10.2018 11:54 WOr.2110.10.2018 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
08.10.2018 16:07 WOr.2110.15.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3
02.10.2018 10:53 WOr.2110.12.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji (sprawy podatkowe) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20

1 2 3 4 5 6 następna