Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2021 12:01 WOr.2110.1.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności (zadania z zakresu dowodów osobistych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
01.02.2021 10:54 Gminny Komisarz Spisowy w Będzinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
18.12.2020 17:57 Informacja o wyniku konkursuna stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 14w Będzinie przy ul. Traugutta 1a
16.12.2020 10:59 WOr.2110.17.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo- Budżetowym - Referat Podatków i Windykacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
16.12.2020 10:57 WOr.2110.5.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (zadania z zakresu instalacji sanitarnych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
10.12.2020 10:27 DKAiO.112.8.2020 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – referent w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1
03.12.2020 14:04 PM.12.111.2.2020 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Będzinie.
02.12.2020 13:56 DKAiO.112.7.2020 Konkurs na stanowisko kierownicze - urzędnicze w MOPS - Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
02.12.2020 13:50 DKAiO.112.6.2020 Informacja o wyniku konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w MOPS
02.12.2020 13:28 WOr.2110.15.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Organizacyjnym (Kadry) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
01.12.2020 10:48 WOr.2110.15.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym (Biuro Obsługi Klienta) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20

1 2 3 4 5 6 następna