Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2019 13:50 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 maja 2019 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
23.04.2019 10:11 BZK.5520.9.1.2019 O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Będzina poszukuje osób posiadających prawa majątkowe do mienia w postaci: samochodu osobowego marki
19.04.2019 11:09 WO.271.1.30.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
19.04.2019 07:36 BRM.0002.X.2019 X Sesja Rady Miejskiej Będzina
17.04.2019 15:03 WO.271.1.40.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
17.04.2019 11:32 WRM-RI.7013.10.2019 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy basenu letniego przy ul. Brzozowickiej w Będzinie”
17.04.2019 10:44 Informacja o przyznaniu nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
17.04.2019 10:40 WPKSiKS.403.16.2019 Informacja o przyznaniu nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
16.04.2019 15:17 WO.271.1.39.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
16.04.2019 15:16 WO.271.1.30.2019 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego pn. usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.
12.04.2019 12:44 RGM.271.3.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Teatralna 4, Podzamcze 29, Browarna 2, Grobla 4 i Gzichowska 34 - wykonanie dokumentacji projektowej

1 2 3 następna