Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2020 09:20 0050.231.2020 Zarządzenie nr 0050.231.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16.07.2020 09:16 0050.230.2020 Zarządzenie nr 0050.230.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
16.07.2020 09:09 0050.229.2020 Zarządzenie nr 0050.229.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2020 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
13.07.2020 07:29 WRM.RSiM.6722.1.2019 Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.07.2020 07:01 WRM.RSilM.6722.2.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
03.07.2020 12:06 WRM.RSilM.6722.2.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
03.07.2020 11:58 WRM.RSiM.6722.1.2019 Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.06.2020 15:17 WIn.6733.4.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolności 305 i 311.
23.06.2020 14:49 WOŚiGK.271.12.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Pielęgnację drzew i krzewów ne terenie Miasta Będzina".
19.06.2020 20:36 DAG.381.14/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa wnętrza biblioteki dla potrzeb Mediateki wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych"
19.06.2020 11:31 WOŚiGK.271.5.2020 Ogłoszenie o wyborze nakorzysniejszej oferty do zrealizowania zadań: Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Będzina na lata 2018 – 2020 z perspektywą do roku 2024 ", za lata 2018-2019 oraz „Program ochrony środowiska dla miasta Będzina na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2030”

poprzednia 1 2 3 4 następna