Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 12:52 WOŚiGK.6220.3.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza.
05.05.2021 06:43 0050.120.2021 Zarządzenie Nr 0050.120.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu.
04.05.2021 22:12 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki nr OŚ.6220.1.5.2020 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Gródków"
04.05.2021 21:43 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki nr OŚ.6220.1.5.2020 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Gródków"
04.05.2021 15:49 0050.126.202 Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2021-2031 ”
04.05.2021 14:12 Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
15.04.2021 09:58 0050.104.2021 Zarządzenie nr 0050.104.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
15.04.2021 09:28 0050.105.2021 Zarządzenie nr 0050.105.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
09.04.2021 09:32 0050.102.2021 Zarządzenie nr 0050.102.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.04.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargów ustnych nieograniczonych.
06.04.2021 13:56 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 1.04.2021 r.
22.02.2021 12:48 WIn.7013.8.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót w zakresie instalacji sanitarnych

poprzednia 1 2 3 następna