Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2019 12:21 RGM.7150.1.2.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W dniu 13 maja 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się drugie przetargi ustne ograniczone na najem lokali użytkowych na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto
11.04.2019 12:12 WOŚ-RZM.7021.3.3.2019 Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
11.04.2019 10:44 Nr RPPII.6220.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
10.04.2019 13:46 0050.116.2019 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XV/116/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospdarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia metody wysokości tej opłaty
08.04.2019 09:53 GL.RUZ.421.315.2018.TS ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
04.04.2019 09:27 WRM-RI.7013.8.2019 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy SP2 w Będzinie”
25.03.2019 08:24 0050.94.2019 Zarządzenie nr 0050.94.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.03.2019 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
22.03.2019 12:18 Nr RPPIX.6220.002.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
21.03.2019 11:30 0050.85.2019 Zarządzenie nr 0050.85.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.03.2019 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
04.03.2019 13:39 Nr 0050.63.2019 Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2019
07.02.2019 12:02 VI/28/2019 Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 4 Łagisza.

poprzednia 1 2 3 następna