Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2019 10:53 WPSiDG.7340.1.63.2019 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 stycznia 2020 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
23.12.2019 11:54 RGM.7150.1.1.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych i garaży.
13.12.2019 08:23 WRM.RSiIM.6722.3.2019 Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.12.2019 08:14 WRM.RSiIM.6722.2.2019 Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.12.2019 08:03 WRM.RSiIM.6722.1.2019 Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - część "A"
24.07.2019 14:25 Wyniki wyborów do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
30.01.2019 12:25 0050.30.2019 Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
30.01.2019 12:12 0050.29.2019 Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
20.06.2018 11:00 Informacja śląskiego Urządu Wojewódzkiego dot. bilansu wodnego dla gmin
23.04.2018 12:57 ZKII.6330.2.2018 Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA
26.07.2017 14:48 Ważne informacje w związku ze zmianą nazw ulic w Będzinie

poprzednia 1 2