Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2021 10:34 WPSiDG.8141.11.1.2021 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych dotyczących substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy"
10.09.2021 11:51 0050.275.2021 Zarządzenie Nr 0050.275.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2021 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
08.09.2021 12:51 WŚiL.606.0001.2020 Obwieszczenie z dnia 01.09.2021 dot. postępowania wyjaśniającego w sprawie podjęcia przez Gminę Będzin ul. 11 Listopada 20, 23-500 Będzin działań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu, powstającego w wyniku eksploatacji drogi ul. Stefana Żeromskiego
07.09.2021 12:32 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Muzeum Zagłębia w Będzinie zaprasza do złożenia oferty na „Odtworzenie półziemianki na Wzgórzu Zamkowym”
06.09.2021 09:34 0050.272.2021 Zarządzenie Nr 0050.272.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 01.09.2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu
24.08.2021 14:50 0050.262.2021 Zarządzenie nr 0050.262.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.08.2021 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w formie wkładu niepieniężnego
23.08.2021 12:26 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 30 września 2021 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
24.11.2020 12:28 WPSiDG.7340.1.56.2020 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 stycznia 2021 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
24.07.2019 14:25 Wyniki wyborów do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
30.01.2019 12:25 0050.30.2019 Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
30.01.2019 12:12 0050.29.2019 Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

poprzednia 1 2 3 następna