Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2021 10:44 WOŚiGK.271.2.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY II na zadanie pn.: "Wycinka drzew na terenie zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym".
25.01.2021 08:54 WIn.7013.000002.2021 Zapytanie ofertowe pn.: dot. usługi: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót w zakresie instalacji c o i wentylacji, w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie”
22.01.2021 10:33 WOŚiGK.271.2.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: "Wycinka drzew na terenie zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym".
22.01.2021 10:28 WOŚiGK.271.2.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na zadanie pn.: "Wycinka drzew na terenie zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym".
22.01.2021 10:00 0050.9.2021 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2021 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia.
21.01.2021 12:33 BRM.0002.XXX.2021 XXX Sesja Rady Miejskiej Będzina
21.01.2021 09:33 WIn.7013.7.2020 Informacja dot.: ogłoszenia na usługę pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy tężni solankowej w Parku Krakowska w Będzinie"
19.01.2021 15:06 WOŚiGK.6220.11.2020 OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2021 dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 4724 S – ul. Dąbrowska w Będzinie”.
15.01.2021 12:35 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 11.01.2021 r. dot.: wniosku z dnia 10.04.2020 r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu hal magazynowo - usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w Gminie Psary, obręb 0005 Gródków"
14.01.2021 09:47 Informacja Urzędu Statystycznego
13.01.2021 07:16 0050.422.2020 Zarządzenie nr 0050.422.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat

poprzednia 1 2 3 4 następna