Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2020 17:00 MiPBPB Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wkonanie zadania pod nazwą : wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wnętrza biblioteki dla potrzeb mediateki wraz z dostosowaniem inforastruktury dla osób niepełnosprawnych.
12.06.2020 14:24 WOŚiGK.721.10.2020 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego :"Prace pielęgnacyjne związane z wystrojem oraz bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych znajdujących się na cmentarzu parafialnym p. w. Świętej Trójcy w Będzinie oraz na cmentarzu parafialnym p. w. Św. Tomasza (parafia sosnowiecka) w Będzinie"
22.05.2020 11:52 Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski uprzejmie informuje mieszkańców, iż od dnia 25 maja 2020 roku wznowiona zostaje działalność punktów konsultacyjnych świadczących bezpłatne konsultacja dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
12.03.2020 10:53 INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW ZWIĄZANA Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
21.02.2020 11:19 0050.50.2020 Zarządzenie Nr 0050.50.2020 w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2020
24.07.2019 14:25 Wyniki wyborów do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
30.01.2019 12:25 0050.30.2019 Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
30.01.2019 12:12 0050.29.2019 Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
20.06.2018 11:00 Informacja śląskiego Urządu Wojewódzkiego dot. bilansu wodnego dla gmin
23.04.2018 12:57 ZKII.6330.2.2018 Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA
26.07.2017 14:48 Ważne informacje w związku ze zmianą nazw ulic w Będzinie

poprzednia 1 2 3 4