Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2019 14:37 WRM.RSiIM.6733.14.2019 OBWIESZCZENIE Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o., przewidziana do realizacji na części działki nr 10/6 k.m. 32 obręb Będzin przy ul. Stanisława Skalskiego w Będzinie
02.07.2019 09:57 OBWIESZCZENIE budowa bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych BT_26011_Będzin_Grodziec
17.06.2019 08:50 WRM.RSiIM.6733.13.2019 OBWIESZCZENIE przebudowa sieci ciepłowniczej, przewidziana do realizacji na działkach nr 145, 146, 148/1, 148/2, 149/1 k.m. 14 obręb Będzin przy ulicy Siemońskiej w Będzinie
31.05.2019 08:17 WRM.RSiIM.6733.11.2019 OBWIESZCZENIE budowa budynku przedszkola wraz ze żłobkiem oraz budowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji, niezbędnych przyłączy, kolektora kanalizacji deszczowej, placu zabaw, nawierzchni oraz niezbędnych elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej, przewidziana do realizacji
25.04.2019 08:38 WRM.RSiIM.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE Budowa drogi gminnej ul. Chabrowej w Siewierzu wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na działkach nr ew. 2802, 8459, 4744, 4783/13, 4784/18, 4745, 4746, 9264, 4787/3, 4784/11, 4784/10, 4784/3, 4784/4, 4786, 4784/5, 4785/1, 4785/2, 4785/3, 4785/7, 4785/4, 4785/5, 4785/6, 4782/13, 4781, 4780, 4779, 4778, 4777 obręb 1 Siewierz w Siewierzu
18.04.2019 08:26 WRM.RSiIM.6733.11.2018 OBWIESZCZENIE Budowa gazociągu stalowego podwyższonego średniego ciśnienia DN500, na działkach nr ew. 1, 8 k.m. 8 obręb Będzin oraz na działkach nr 6/2, i 7 k.m. 9, obręb Będzin przy ulicy Brzozowickiej w Będzinie
18.04.2019 08:24 WRM.RSiIM.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE Budowa oświetlenia Góry Św. Doroty w Grodźcu oraz urządzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na Górze Św. Doroty w Grodźcu, na działkach nr ew. 2107, 2109 i 776 obręb Grodziec k.m. 7 w rejonie ul. Fryderyka Chopina w Będzinie
12.04.2019 09:42 WRM.RSiIM.6733.10.2019 OBWIESZCZENIE Budowa sieci wodociągowej zasilającej działki nr 6681/22, 6681/23, 6681/24, przewidziana do realizacji na części działki nr 161, km. 3, obręb Grodziec w ulicy Kijowskiej w Będzinie
12.04.2019 09:39 WRM.RSiIM.6733.8.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Traugutta, przewidziana do realizacji na części działek nr 6358/18, 6358/19, 6358/5, 6358/11 k.m. 21 obręb Grodziec przy ulicy Romualda Traugutta w Będzinie
02.04.2019 10:08 WRM.RSiIM.6733.7.2019 OBWIESZCZENIE Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, na działce nr ew. 209/2, k.m. 26, obręb Będzin w ulicy Piastowskiej w Będzinie
22.03.2019 08:03 WRM.RSiIM.6733.6.2019 OBWIESZCZENIE Budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Barlickiego 30, na działce nr ew. 103 obręb Grodziec w Będzinie

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna