Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2019 15:06 WRM.RSiIM.6733.7.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci wodno - kanalizacyjnej, przewidziana do realizacji na części działki nr 209/2 k.m. 26 obręb Będzin w ulicy Piastowskiej w Będzinie.
01.03.2019 09:05 WRM.RSiIM.6722.3.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
01.03.2019 09:01 WRM.RSiIM.6722.2.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
01.03.2019 08:54 WRM.RSiIM.6722.1.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.02.2019 10:30 WRM.RSiIM.6733.6.2019 OBWIESZCZENIE budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 30, przewidziana do realizacji na części działki nr 103 k.m. 2 obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
12.02.2019 10:28 WRM.RSiIM.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 12, przewidziana do realizacji na części działki nr 6222/3 k.m. 20 obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
12.02.2019 07:56 WRM.RSiIM.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 30, przewidziana do realizacji na części działki nr 103 k.m. 2 obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
12.02.2019 07:54 WRM.RSiIM.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 12, przewidziana do realizacji na części działek nr 6657/10 k.m. 22, nr 6222/3 k.m. 20, nr 1865 k.m. 6 obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
07.02.2019 08:35 WRM.RSiIM.6733.4.2019 Obwieszczenie oświetlenie Góry św. Doroty oraz urządzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na Górze św. Doroty, przewidziane do realizacji na działce nr 2108, 2109 i na części działki nr 776 i nr 2107, k.m. 7 obręb Grodziec przy ulicy Chopina w Będzinie.
06.02.2019 09:05 WRM.RSiIM.6733.3.2019 Obwieszczenie budowa sieci wodociągowej, przewidziana do realizacji na działkach nr 2751/5, 6871, 6875 k.m. 10 obręb Grodziec przy ulicy Hugona Kołłątaja w Będzinie
31.01.2019 09:53 WRM.RSiIM.6733.20.2018 OBWIESZCZENIE o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia pn: Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 6812/1, przy ul. Doroty w Będzinie

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następna