Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2018 09:31 WRM.RSiIM.6733.14.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowej, przewidziana do realizacji na części działek nr 161 i 6681/43 k.m. 3, obręb Grodziec przy ulicy Kijowskiej w Będzinie
30.10.2018 09:06 WRM.RSiIM.6733.17.2018 OBWIESZCZENIE Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o., przewidziana do realizacji przy ulicy bp. Adama Śmigielskiego i ul. Stanisława Skalskiego w Będzinie
23.10.2018 12:30 WRM.RSiIM.6733.16.2018 Obwieszczenie budowa dwóch mostów nad potokiem Psary w ciągu drogi krajowej nr 86 w m. Będzin-Łagisza, przewidziana do realizacji na części działki nr 731/1 i części działki nr 605 k.m. 2 obręb Łagisza w ciągu drogi krajowej nr 86 km 10+235 w Będzinie
11.10.2018 08:41 WRM.RSiIM.6733.15.2018 OBWIESZCZENIE budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia dla zasilania domów jednorodzinnych przy ulicy Leśnej w Psarach, przewidziana do realizacji na części działek nr 273, nr 245, nr 70 i nr 42 k.m. 1 obręb Łagisza przy ulicy Stachowe w Będzinie
04.10.2018 08:17 WRM.RSiIM.6733.14.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowej, przewidziana do realizacji na części działek nr 161 i nr 6681/43 k.m. 3 obręb Grodziec w ulicy Kijowskiej w Będzinie
18.09.2018 08:17 WRM.RSiIM.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku wielorodzinnego, przewidziana do realizacji na części działek nr 1864/47, 1864/40, 1864/35 k.m. 6, obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
20.08.2018 08:51 WRM.RSiIM.6733.12.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków wielorodzinnych, przewidziana do realizacji przy ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Stanisława Kempy w Będzinie
13.08.2018 09:04 WRM.RSiIM.6733.10.2018 OBWIESZCZENIE Przebudowa gazociągu n/c oraz przyłączy gazu w rejonie ul. Piłsudskiego, przewidziana do realizacji na części działki nr 16 k.m. 32 obręb Będzin przy ulicy Piłsudskiego/ul. Józefa Retingera w Będzinie
10.08.2018 07:54 WRM.RSiIM.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wraz ze studnią kanalizacyjną, przewidziana do realizacji na części działki nr 5663/4 k.m. 18, obręb Grodziec przy ulicy Orkana w Będzinie
31.07.2018 10:48 WRM.RSiIM.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 20
24.07.2018 09:18 WRM.RSiIM.6733.12.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków wielorodzinnych, przewidziana do realizacji przy ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Stanisława Kempy w Będzinie

poprzednia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna