Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2021 09:21 WRM.RSiIM.6733.12.2019 WIn.2021 OBWIESZCZENIE pn.: budowa bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych BT_26011_Będzin_ Grodziec - budowa wieży kratowej z zainstalowanymi antenami sektorowymi łączności mikrofalowej oraz modułami RRH, posadowienie szaf sprzętowych na konstrukcji wsporczej u podnóża wieży wraz z ogrodzeniem, przewidziana do realizacji na części działek nr 725/24, 730, 731 k.m. 4 obręb Grodziec przy ul. Wojska Polskiego w Będzinie
01.03.2021 09:30 WIn.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową 1 hydrantu, przewidziana do realizacji na części działek nr 6357/4, 6357/5, 6357/11, 6358/8, 6358/7, obręb Grodziec przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie
08.02.2021 09:18 WRM.RSiIM.6733.12.2019 WIn.2021 OBWIESZCZENIE pn.: budowie bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych BT_26011_Będzin_Grodziec - budowa wieży kratowej z zainstalowanymi antenami sektorowymi łączności mikrofalowej oraz modułami RRH, posadowienie szaf sprzętowych na konstrukcji wsporczej u podnóża wieży wraz z ogrodzeniem, przewidziana do realizacji na części działek nr 725/24, 730, 731 k.m. 4 obręb Grodziec przy ul. Wojska Polskiego w Będzinie
01.02.2021 11:32 WIn.6733.1.2021 OBWIESZCZENIE pn.: rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidziana do realizacji na działce nr 6277, 6280, 6341, obręb Grodziec przy ul. Stanisława Kempy w Będzinie
28.01.2021 10:11 WIn.6733.2.2021 OBWIESZCZENIE na budowę gazociągu oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia (do budynku pralni komercyjnej ze sterylizatornią przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, na działkach nr ew. 162/1, 162/2, 184/3, 40/9, 191/3 w Czeladzi), przewidziana do realizacji na działce nr ew. 2474/2 obręb Grodziec przy ul. Boleradz w Będzinie
25.01.2021 10:48 WRM.RSiIM.6733.12.2019 WIn.2021 OBWIESZCZENIE na: budowie bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych BT_26011_Będzin_Grodziec - budowa wieży kratowej z zainstalowanymi antenami sektorowymi łączności mikrofalowej oraz modułami RRH, posadowienie szaf sprzętowych na konstrukcji wsporczej u podnóża wieży wraz z ogrodzeniem, przewidziana do realizacji na części działek nr 725/24, 730, 731 k.m. 4 obręb Grodziec przy ul. Wojska Polskiego w Będzinie
11.01.2021 10:07 WIn.6733.12.2020 OBWIESZCZENIE pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego, na działkach nr ew. 6448, 6449, 6396 k.m. 21, obręb Grodziec w rejonie ul. Wolności i ul. Wojska Polskiego w Będzinie"
08.01.2021 09:23 WIn.6733.2.2021 OBWIESZCZENIE pn.: " budowa gazociągu oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia (do budynku pralni komercyjnej ze sterylizatornią przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, na działkach nr 162/1, 162/2, 184/3, 40/9, 191/3 w Czeladzi), przewidziana do realizacji na części działki nr 2474/2, obręb Grodziec przy ul. Boleradz w Będzinie"
08.01.2021 09:22 WIn.6733.1.2021 OBWIESZCZENIE pn.: " rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidziana do realizacji na działce nr 6277, 6280, 6341, obręb Grodziec przy ul. Stanisława Kempy w Będzinie"
11.12.2020 08:23 WIn.6733.11.2020 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 5 działek (nr ew. 23/47, 23/48. 23/49, 23/50, 23/51), na działkach nr ew. 6821, 23/46, 23/44 k.m. 1 obręb Grodziec, przy ul. Strzyżowickiej w Będzinie.
07.12.2020 08:08 WIn.6733.12.2020 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Wojska Polskiego 4a i 7, przewidziana do realizacji na działkach nr 6448, 6449, 6396, obręb Grodziec przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Wolności w Będzinie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna