Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2022 09:58 WIn.6733.10.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa zasilenia w energie elektryczną obiektu handlowo/usługowego w miejscowości Będzin przy ul. Piastowskiej, dz. nr ewid. 5773/29, obręb 0002 Grodziec, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 5749/26, 5773/19, 5773/39, 5773/32, 5773/28, 5773/29 obręb Grodziec przy ul. Piastowskiej w Będzinie
29.08.2022 09:57 WIn.6733.9.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 189/22, 189/13, 209/2 obręb Będzin przy ul. Piastowskiej w Będzinie
19.08.2022 11:45 WIn.6733.8.2022 OBWIESZCZENIE pn: Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodnika oraz budową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, przewidziana do realizacji na działkach nr 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/19, 11/16, 11/18, 43/4, 43/5, 43/2, 43/3, 42, 44, 45, 41, 40, 46, 47, 39, 38k.m. 9, obręb Będzin przy ul. Odkrywkowej w Będzinie
09.08.2022 13:18 WIn.6733.9.2022 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidziana do realizacji na działkach nr 189/22, 189/13, 209/2, k.m. 26, obręb Będzin przy ul. Piastowskiej w Będzinie
08.08.2022 13:22 WIn.6733.10.2022 OBWIESZCZENIE pn.: Budowa zasilenia w energię elektryczną obiektu handlowo-usługowego na działce nr 5773/29 – budowa linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm2, przewidziana do realizacji na działkach nr 5749/26, 5773/19, 5773/39, 5773/32, 5773/28, 5773/29, obręb Grodziec przy ul. Piastowskiej w Będzinie
03.08.2022 09:11 WIn.6733.7.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa zasilenia w energie elektryczną domu jednorodzinnego w miejscowości Będzin przy ul. Czesława Miłosza, dz. nr ewid. 3969 - budowa linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm2, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 3578, 3987, 3969, 3970 obręb Grodziec przy ul. Czesława Miłosza w Będzinie
18.07.2022 08:58 WIn.6733.7.2022 OBWIESZCZENIE pn.: Budowa zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 3969 – budowa linii kablowej nNtypu NA2XY-J 4x120mm2 , przewidziana do realizacji na działkach nr 3578, 3987, 3969, 3970, obręb Grodziec przy ul. Czesława Miłosza w Będzinie
18.07.2022 08:47 WIn.6733.5.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz225 PE dla potrzeb zasilania hali magazynowo-usługowo-biurowej zlokalizowanej w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa na działce nr ew. 1046/5, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6689/12, 6689/5, 2304, 6835, 6691, 6687/6 obręb Grodziec oraz działkach nr ew. 1818/1, 1337/1, 1336/5, 1336/3 obręb Łagisza w Będzinie
12.07.2022 15:12 Informacja o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz160 PE dla potrzeb zasilania hal magazynowo-produkcyjno-usługowych, przewidziana do realizacji na działkach nr 588/2, 576/1, 534, 571/1, 570, 569/1, 3815, 605, 3822, 707/1, 706/1, 3821, 721, obręb Łagisza w rejonie ulicy Pustkowie i DK86 w Będzinie.
07.07.2022 09:23 WIn.6733.6.2022 OBWIESZCZENIE pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia w ramach zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia w Będzinie przy ul. Kijowskiej – UP/00439315, przewidziana do realizacji na częściach działek nr ew. 6802/4, 161, 24/5 obręb Grodziec przy ul. Kijowskiej w Będzinie
17.06.2022 09:10 WIn.6733.6.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa gazociągu średniego ciśnienia w ramach zadania pn: budowa gazociągu średniego ciśnienia w Będzinie przy ulicy Kijowskiej - UP/00439315, przewidziana do realizacji na części działek nr 6802/4, 161, 24/5, obręb Grodziec przy ul. Kijowskiej w Będzinie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna