Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2020 07:14 WIn.6722.1.2020 Ogłoszenie/Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec "Osówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.11.2020 13:21 WIn.6733.11.2020 OBWIESZCZENIE pn:budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do pięciu działek (nr działki 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/51), przewidziana do realizacji na działce nr 6821, 23/46, 23/44, k.m. 1 obręb Grodziec przy ulicy Strzyżowickiej w Będzinie.
23.10.2020 09:16 WRM.RSiM.6722.2.2019 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
05.10.2020 13:46 WIn.671.2.2020 ZAWIADOMIENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej dla budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziane do realizacji na działkach nr 198/1, 30, 19 k.m. 4, obręb Będzin
24.09.2020 12:19 WIn.671.1.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Będzinie
19.08.2020 09:36 WIn.6733.10.2020 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wolności 332, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6833 i 6449 obręb Grodziec przy ul. Wolności w Będzinie
19.08.2020 09:35 WIn.6733.9.2020 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z przyłączami wod-kan do czterech projektowanych budynków mieszkalnych na działce nr ew. 6357/7 k.m.21 obręb Grodziec, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6357/7, 6357/11, 6358/15, 6358/8, 6358/7 k.m. 21 obręb Grodziec w rejonie ul. Romualda Traugutta w Będzinie
05.08.2020 11:41 WIn.671.1.2020 ZAWIADOMIENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej dla budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziane do realizacji na działkach nr 198/1, 30, 19 k.m. 4, obręb Będzin.
03.08.2020 11:04 WIn.6733.10.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Wolności 332, przewidziana do realizacji na części działki nr 6833 i nr 6449, obręb Grodziec przy ulicy Wolności w Będzinie.
31.07.2020 11:57 WIn.6733.9.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z przyłączami wod-kan do czterech projektowanych budynków mieszkalnych na działce nr 6357/7 k.m. 21, obręb Grodziec, przewidziana do realizacji na działce nr 6357/7, 6357/11, 6358/15, 6358/8, 6358/7 k.m. 21 obręb Grodziec w obszarze i przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie.
28.07.2020 12:55 WIn.6733.8.2020 OBWIESZCZENIE budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej, przewidziana do realizacji na działce nr 6357/7, 6357/11, 6358/15, 6358/8, 6358/7 k.m. 21 obręb Grodziec w obszarze i przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna