Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2021 12:49 WIn.6733.6.2021 OBWIESZCZENIE pn:. budowa sieci oświetlenia ulicznego w parku „Rozkówka”- sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV wraz z zabudową słupów kompozytowych, przewidziana do realizacji na działce nr 2834/3, 2834/6, 2834, obręb Grodziec przy ul. Wojciecha Kilara w Będzinie.
08.04.2021 09:01 WIn.6733.5.2021 OBWIESZCZENIE pn:budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do czterech domów jednorodzinnych - dz. nr 6357/7 oraz do dwunastu domów jednorodzinnych - dz. nr 6357/4, 6357/5, przewidziana do realizacji na działce nr 6357/11, obręb Grodziec przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie.
26.03.2021 10:01 WIn.6733.4.2021 Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową zestawu złączowego i zestawu złączowo-pomiarowego, przewidziana do realizacji na działce nr 79/2 i nr 102/11 k.m. 16, obręb Będzin przy ul. Stawowa w Będzinie.
22.03.2021 10:22 WIn.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową 1 hydrantu, na działkach nr ew. 6357/4, 6357/5, 6357/11, 6358/8, 6358/7 obręb Grodziec przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie
10.03.2021 10:22 WIn.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową 1 hydrantu, przewidziana do realizacji na części działek nr 6357/4, 6357/5, 6357/11, 6358/8, 6358/7, obręb Grodziec przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie
08.03.2021 09:21 WRM.RSiIM.6733.12.2019 WIn.2021 OBWIESZCZENIE pn.: budowa bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych BT_26011_Będzin_ Grodziec - budowa wieży kratowej z zainstalowanymi antenami sektorowymi łączności mikrofalowej oraz modułami RRH, posadowienie szaf sprzętowych na konstrukcji wsporczej u podnóża wieży wraz z ogrodzeniem, przewidziana do realizacji na części działek nr 725/24, 730, 731 k.m. 4 obręb Grodziec przy ul. Wojska Polskiego w Będzinie
01.03.2021 09:30 WIn.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową 1 hydrantu, przewidziana do realizacji na części działek nr 6357/4, 6357/5, 6357/11, 6358/8, 6358/7, obręb Grodziec przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie
08.02.2021 09:18 WRM.RSiIM.6733.12.2019 WIn.2021 OBWIESZCZENIE pn.: budowie bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych BT_26011_Będzin_Grodziec - budowa wieży kratowej z zainstalowanymi antenami sektorowymi łączności mikrofalowej oraz modułami RRH, posadowienie szaf sprzętowych na konstrukcji wsporczej u podnóża wieży wraz z ogrodzeniem, przewidziana do realizacji na części działek nr 725/24, 730, 731 k.m. 4 obręb Grodziec przy ul. Wojska Polskiego w Będzinie
01.02.2021 11:32 WIn.6733.1.2021 OBWIESZCZENIE pn.: rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidziana do realizacji na działce nr 6277, 6280, 6341, obręb Grodziec przy ul. Stanisława Kempy w Będzinie
28.01.2021 10:11 WIn.6733.2.2021 OBWIESZCZENIE na budowę gazociągu oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia (do budynku pralni komercyjnej ze sterylizatornią przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, na działkach nr ew. 162/1, 162/2, 184/3, 40/9, 191/3 w Czeladzi), przewidziana do realizacji na działce nr ew. 2474/2 obręb Grodziec przy ul. Boleradz w Będzinie
25.01.2021 10:48 WRM.RSiIM.6733.12.2019 WIn.2021 OBWIESZCZENIE na: budowie bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych BT_26011_Będzin_Grodziec - budowa wieży kratowej z zainstalowanymi antenami sektorowymi łączności mikrofalowej oraz modułami RRH, posadowienie szaf sprzętowych na konstrukcji wsporczej u podnóża wieży wraz z ogrodzeniem, przewidziana do realizacji na części działek nr 725/24, 730, 731 k.m. 4 obręb Grodziec przy ul. Wojska Polskiego w Będzinie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna