Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2022 12:19 WIn.6733.3.2022 OBWIESZCZENIE budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 19B, na działkach nr ew. 92/15, 92/53, 92/47, 92/42 obręb Grodziec przy ul. Konopnickiej w Będzinie
25.04.2022 09:32 WIn.6733.3.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Konopnickiej 19B, przewidziana do realizacji na działce nr 92/15, 92/53, 92/47, 92/42, obręb Grodziec przy ul. Konopnickiej w Będzinie
21.04.2022 06:53 WIn.6733.2.2022 OBWIESZCZENIE budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową zestawów złączowo-pomiarowych, na działkach nr ew. 17/3, 20/2 k.m. 32 obręb Będzin przy ul. Stanisława Skalskiego w Będzinie
13.04.2022 12:57 WIn.6733.3.2022 OBWIESZCZENIE budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Konopnickiej 19B, przewidziana do realizacji na działce nr 92/15, 92/53, 92/47, 92/42, obręb Grodziec przy ul. Konopnickiej w Będzinie
08.04.2022 06:55 WIn.6722.2.2021 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy „Grodziec” w rejonie ulic: Czesława Miłosza, Hugona Kołłątaja oraz Waleriana Wróblewskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
29.03.2022 06:39 WIn.6722.3.2021 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Małobądzkiej, Sportowej i Zawodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
29.03.2022 06:37 WIn.6722.1.2020 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec „Osówka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
24.03.2022 10:21 WIn.6733.2.2022 OBWIESZCZENIE pn.Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową zestawów złączowo-pomiarowych, przewidziana do realizacji na części działki nr 17/3 i nr 20/2, k.m. 32, obręb Będzin przy ul. Stanisława Skalskiego w Będzinie.
11.03.2022 09:20 WIn.6733.1.2022 OBWIESZCZENIE pn. budowa sieci elektroenergetycznej do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych, przewidziana do realizacji na działkach nr 4921/1, 4921/2, 4905/1, 4902/7, 4904/3, 4929/4, obręb Grodziec i na działkach nr 135, 136, 56, obręb Będzin przy ulicy Leśnej i Namiarkowej w Będzinie
03.03.2022 07:09 WIn.6722.1.2021 Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej, przyjętego uchwałą Nr LIII/950/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 maja 2010 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.02.2022 07:14 WIn.6722.2.2021 Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy „Grodziec” w rejonie ulic: Czesława Miłosza, Hugona Kołłątaja oraz Waleriana Wróblewskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna