Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.07.2020 09:17 WIn.6733.8.2020 OBWIESZCZENIE budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej, przewidziana do realizacji na działce nr 6357/7, 6357/11, 6358/15, 6358/8, 6358/7 k.m. 21 obręb Grodziec w obszarze i przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie.
15.07.2020 09:11 WIn.6733.6.2020 OBWIESZCZENIE Remont drogi wewnętrznej w Parku Grabek w Czeladzi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. 26 k.m. 31 i 2/4 k.m. 37 obręb geodezyjny Czeladź przy ul. Legionów w Czeladzi.
13.07.2020 07:44 WRM.RSiM.6722.1.2019 Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.07.2020 07:06 WRM.RSilM.6722.2.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
06.07.2020 13:06 WIn.6733.7.2020 OBWIESZCZENIE pn: Budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w obszarze ul. Skośnej w Będzinie, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6731/4 k.m. 18 obręb Grodziec, 39/1 i 39/2 k.m. 2 obręb Będzin przy ul. Skośnej w Będzinie
03.07.2020 12:26 WRM.RSilM.6722.2.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
03.07.2020 12:20 WRM.RSiM.6722.1.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
24.06.2020 13:30 WIn.6733.7.2020 Obwieszczenie pn: budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej (w obszarze ulicy Skośnej), przewidziana do realizacji na działce nr 6731/4 k.m. 18 obręb Grodziec, na działce nr 39/1 i nr 39/2 k.m. 2 obręb Będzin przy ul. Skośnej w Będzinie.
24.06.2020 12:08 WIn.6733.5.2020 Obwieszczenie Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Stawowej 32 na działce nr ew. 48, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 44/4 i 48 k.m. 16 obręb Będzin przy ul. Stawowej w Będzinie.
24.06.2020 11:58 WIn.6733.3.2020 Obwieszczenie Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Odrodzenia 73, 75, 75A, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 962, 1472, 1471/5, 1471/6 k.m. 2 obręb Łagisza przy ul. Odrodzenia w Będzinie
24.06.2020 11:48 WIn.6733.5.2020 Obwieszczenie Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Stawowej 33 na działce nr ew. 48, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 44/4 i 48 k.m. 16 obręb Będzin przy ul. Stawowej w Będzinie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna