Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2021 10:07 WIn.6733.12.2020 OBWIESZCZENIE pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego, na działkach nr ew. 6448, 6449, 6396 k.m. 21, obręb Grodziec w rejonie ul. Wolności i ul. Wojska Polskiego w Będzinie"
08.01.2021 09:23 WIn.6733.2.2021 OBWIESZCZENIE pn.: " budowa gazociągu oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia (do budynku pralni komercyjnej ze sterylizatornią przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, na działkach nr 162/1, 162/2, 184/3, 40/9, 191/3 w Czeladzi), przewidziana do realizacji na części działki nr 2474/2, obręb Grodziec przy ul. Boleradz w Będzinie"
08.01.2021 09:22 WIn.6733.1.2021 OBWIESZCZENIE pn.: " rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidziana do realizacji na działce nr 6277, 6280, 6341, obręb Grodziec przy ul. Stanisława Kempy w Będzinie"
11.12.2020 08:23 WIn.6733.11.2020 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 5 działek (nr ew. 23/47, 23/48. 23/49, 23/50, 23/51), na działkach nr ew. 6821, 23/46, 23/44 k.m. 1 obręb Grodziec, przy ul. Strzyżowickiej w Będzinie.
07.12.2020 08:08 WIn.6733.12.2020 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Wojska Polskiego 4a i 7, przewidziana do realizacji na działkach nr 6448, 6449, 6396, obręb Grodziec przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Wolności w Będzinie
27.11.2020 07:14 WIn.6722.1.2020 Ogłoszenie/Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec "Osówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.11.2020 13:21 WIn.6733.11.2020 OBWIESZCZENIE pn:budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do pięciu działek (nr działki 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/51), przewidziana do realizacji na działce nr 6821, 23/46, 23/44, k.m. 1 obręb Grodziec przy ulicy Strzyżowickiej w Będzinie.
23.10.2020 09:16 WRM.RSiM.6722.2.2019 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
05.10.2020 13:46 WIn.671.2.2020 ZAWIADOMIENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej dla budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziane do realizacji na działkach nr 198/1, 30, 19 k.m. 4, obręb Będzin
24.09.2020 12:19 WIn.671.1.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Będzinie
19.08.2020 09:36 WIn.6733.10.2020 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wolności 332, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6833 i 6449 obręb Grodziec przy ul. Wolności w Będzinie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna