Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2020 11:43 WIn.6733.4.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolności 305 i 311, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6448, 6375/1, 6374, 6748/2 k.m. 21 obręb Grodziec przy ul. Wolności w Będzinie
01.06.2020 14:30 WIn.6733.6.2020 OBWIESZCZENIE pn: remont drogi wewnętrznej w Parku Grabek wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przewidziany do realizacji na działce nr 26 k.m. 31 i na części działki nr 2/4 k.m. 37 obręb Czeladź przy ulicy Legionów w Czeladzi.
29.05.2020 10:14 SKO.UL/41.7/172/2020/5375/KWW Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 maja 2020
22.05.2020 08:53 WIn.6733.1.2020 OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5MPa) wraz z przyłączami do budynków usługowo-handlowych (usytuowanych na działkach nr ew. 1954/17 i 1954/5), przewidziana do realizacji na działce nr ew. 1954/13 k.m. 7 obręb Grodziec przy ul. Adama Mickiewicza w Będzinie.
20.05.2020 08:06 WIn.6733.5.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Stawowej 33, przewidziana do realizacji na działkach nr 44/4, 48 k.m. 16 obręb Będzin przy ulicy Stawowej w Będzinie
20.05.2020 08:04 WIn.6733.4.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Wolności 305 i 311 przewidziana do realizacji na działkach nr 6448, 6375/1, 6374, 6748/2 k.m. 21 obręb Grodziec przy ulicy Wolności w Będzinie.
20.05.2020 08:02 WIn.6733.3.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Odrodzenia 73, 75, 75A, przewidziana do realizacji na działkach nr 962, 1472, 1471/5, 1471/6 k.m. 2 obręb Łagisza przy ulicy Odrodzenia w Będzinie.
13.05.2020 08:42 WIn.6733.2.2020 OBWIESZCZENIE pn: przebudowa ulicy Chmielnej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce nr 180/5 k.m. 4 obręb Czeladź - ulica Chmielna w Czeladzi.
28.04.2020 14:02 WIn.6733.2.2020 OBWIESZCZENIE Przebudowa ulicy Chmielnej w Czeladzi wraz z infrastruktura techniczną, przewidziana do realizacji na działce nr 180/5 k.m. 4 obręb Czeladź - ulica Chmielna w Czeladzi.
28.04.2020 14:00 WIn.6733.1.2020 OBWIESZCZENIE pn: rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków usługowo-handlowych (usytuowanych na działkach nr 1954/17 i 1954/5), przewidziana do realizacji na działce nr 1954/13 obręb Grodziec przy ul. Adama Mickiewicza w Będzinie
17.03.2020 15:17 SKO.UL/41.7/29/2020/702/RS Informacja o wydaniu decyzji nr SKO.UL/41.7/29/2020/702/RS

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna