Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2022 06:58 WIn.6722.1.2020 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec „Osówka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
10.01.2022 09:49 WIn.6733.17.2021 OBWIESZCZENIE Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Będzin przy ul. Wojska Polskiego 24, przewidziana do realizacji na działce nr ew.: 725/9, obręb Grodziec w rejonie ul. Wojska Polskiego w Będzinie
03.01.2022 10:47 WIn.6733.16.2021 Obwieszczenie pn.: Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową zestawów złączowo-pomiarowych, przewidziana do realizacji na działce nr 209/2, 189/13, 189/14 k.m. 26, obręb Będzin przy ul. Piastowskiej w Będzinie
29.12.2021 10:05 WIn.6733.15.2021 OBWIESZCZENIE UP/00252235/Będzin/Dąbrowska 71, część 1/Gazownia Będzin/Przebudowa sieci (2019/W100/WP-001821) – etap II, Gazociąg Średniego ciśnienia PE Dz225, przewidziany do realizacji na działkach nr 42/3, 42/1, 56/1, 57/1, 58, 59/1 k.m. 1 obręb Będzin; nr 2190, 1944, 2648, 2621/2, 2621/1, 2599, 2501/2, 2556/2, 2556/1, 2439, 2415/4, 2414/4, 2414/5, 2414/2, 2414/3, 2413/3, 2412/2, 2394, 2361/3, 2264, 2870, 2852/4, obręb Łagisza przy ulicy Gzichowskiej, Odkrywkowej i Dąbrowskiej w Będzinie
22.12.2021 11:32 WIn.6733.17.2021 OBWIESZCZENIE pn budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidziana do realizacji na działce nr 725/9, obręb Grodziec przy ul. Wojska Polskiego w Będzinie
22.12.2021 11:28 WIn.6733.14.2021 OBWIESZCZENIE pn budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Brynicy w parku Grabek, przewidziana do realizacji na działce nr 26/1, 26/2 k.m. 31 i na działce nr 1, 2/4 k.m. 37 obręb Czeladź przy ulicy Legionów w Czeladzi.
14.12.2021 11:27 WIn.6733.16.2021 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową zestawów złączowo-pomiarowych, przewidziana do realizacji na działce nr 209/2, 189/13, 189/14 k.m. 26, obręb Będzin przy ul. Piastowskiej w Będzinie
09.12.2021 12:40 WIn.671.1.2021 Zawiadomienie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Będzinie przy ulicy Rzeszowskiej dla budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych A i B z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianą do realizacji na działkach nr 6/3, 7/1, 2/20, 2/22 k.m. 2, obręb Będzin
07.12.2021 09:12 WIn.6733.13.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową zestawów złączowo-pomiarowych, na działkach nr ew. 23/4, 23/5, 23/44, 23/46, 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/51 obręb Grodziec przy ul. Strzyżowickiej w Będzinie
02.12.2021 12:54 WIn.6733.15.2021 OBWIESZCZENIE pn: UP/00252235/Będzin/Dąbrowska 71, część 1/Gazownia Będzin/Przebudowa sieci (2019/W100/WP-001821) – etap II, Gazociąg Średniego ciśnienia PE Dz225, przewidziany do realizacji na działkach nr 42/3, 42/1, 56/1, 57/1, 58, 59/1 k.m. 1 obręb Będzin; nr 2190, 1944, 2648, 2621/2, 2621/1, 2599, 2501/2, 2556/2, 2556/1, 2439, 2415/4, 2414/4, 2414/5, 2414/2, 2414/3, 2413/3, 2412/2, 2394, 2361/3, 2264, 2870, 2852/4, obręb Łagisza przy ulicy Gzichowskiej, Odkrywkowej i Dąbrowskiej w Będzinie.
29.11.2021 08:41 WIn.6722.3.2021 Ogłoszenie/Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Małobądzkiej, Sportowej i Zawodzie wraz z prognozą oddziaływania na śrosdowisko

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna