Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2020 09:35 WIn.6733.9.2020 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z przyłączami wod-kan do czterech projektowanych budynków mieszkalnych na działce nr ew. 6357/7 k.m.21 obręb Grodziec, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6357/7, 6357/11, 6358/15, 6358/8, 6358/7 k.m. 21 obręb Grodziec w rejonie ul. Romualda Traugutta w Będzinie
05.08.2020 11:41 WIn.671.1.2020 ZAWIADOMIENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej dla budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziane do realizacji na działkach nr 198/1, 30, 19 k.m. 4, obręb Będzin.
03.08.2020 11:04 WIn.6733.10.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Wolności 332, przewidziana do realizacji na części działki nr 6833 i nr 6449, obręb Grodziec przy ulicy Wolności w Będzinie.
31.07.2020 11:57 WIn.6733.9.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z przyłączami wod-kan do czterech projektowanych budynków mieszkalnych na działce nr 6357/7 k.m. 21, obręb Grodziec, przewidziana do realizacji na działce nr 6357/7, 6357/11, 6358/15, 6358/8, 6358/7 k.m. 21 obręb Grodziec w obszarze i przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie.
28.07.2020 12:55 WIn.6733.8.2020 OBWIESZCZENIE budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej, przewidziana do realizacji na działce nr 6357/7, 6357/11, 6358/15, 6358/8, 6358/7 k.m. 21 obręb Grodziec w obszarze i przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie.
22.07.2020 09:17 WIn.6733.8.2020 OBWIESZCZENIE budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej, przewidziana do realizacji na działce nr 6357/7, 6357/11, 6358/15, 6358/8, 6358/7 k.m. 21 obręb Grodziec w obszarze i przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie.
15.07.2020 09:11 WIn.6733.6.2020 OBWIESZCZENIE Remont drogi wewnętrznej w Parku Grabek w Czeladzi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. 26 k.m. 31 i 2/4 k.m. 37 obręb geodezyjny Czeladź przy ul. Legionów w Czeladzi.
13.07.2020 07:44 WRM.RSiM.6722.1.2019 Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.07.2020 07:06 WRM.RSilM.6722.2.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
06.07.2020 13:06 WIn.6733.7.2020 OBWIESZCZENIE pn: Budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w obszarze ul. Skośnej w Będzinie, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6731/4 k.m. 18 obręb Grodziec, 39/1 i 39/2 k.m. 2 obręb Będzin przy ul. Skośnej w Będzinie
03.07.2020 12:26 WRM.RSilM.6722.2.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna