Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2020 09:58 WRM.RSiIM.6733.3.2020 Obwieszczenie Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi nr 1 i 2 do rzeki Brynica, na działkach nr ew. 133/5, 133/3, 133/4, 132/1, 132/2, 56/2 i 98 k.m. 20 obręb Czeladź przy ul. Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w czeladzi
12.03.2020 12:10 WRM.RSiIM.671.1.2019 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dot. specustawy mieszkaniowej (przy ulicy Podskarpie)
04.03.2020 09:03 WRM.RSiIM.6733.2.2020 OBWIESZCZENIE pn: UP/0025235/Będzin/Dąbrowska 71, część 1/Gazownia Będzin/Przebudowa sieci (2019/W100/WP-001821) - etap I - polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 225PE, na działkach nr ew. 2870, 2852/4 i 3844/1 k.m. 8 obręb Łagisza przy ul. Dąbrowskiej w Będzinie
05.02.2020 11:14 WRM.RSiIM.6733.3.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi nr 1 i 2 do rzeki Brynica, przewidziana do realizacji na działkach nr 133/5, 133/3, 133/4, 132/1, 132/2, 56/2, 98 k.m. 20 obręb Czeladź przy ulicy Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w Czeladzi
03.02.2020 09:52 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji przy ul.Podskarpie w Będzinie
03.02.2020 09:43 WRM.RSiM.671.1.2019 Zawiadomienie o złożenie wniosku inwestycji mieszkaniowej
29.01.2020 07:31 WRM.RSiIM.6733.2.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 225PE, przewidziana do realizacji na części działki nr 2870 i na działkach nr 2852/4 i nr 3844/1 k.m. 8 obręb Łagisza przy ulicy Dąbrowskiej w Będzinie
24.01.2020 10:35 WRM.RSiIM.6733.1.2020 OBWIESZCZENIE Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Kijowskiej dz. nr ew. 6681/22 i 6681/24, na działce nr ew. 161 k.m. 3 obręb Grodziec przy ul. Kijowskiej w Będzinie
20.01.2020 13:09 WRM.RSiIM.6733.28.2019 OBWIESZCZENIE Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w mieście Będzin, na działkach nr ew. 6662/5, 2237 k.m. 14, 6834 k.m. 18 obręb Grodziec, w rejonie ul. Wolności w Będzinie
17.01.2020 10:07 WRM.RSiIM.6733.29.2019 OBWIESZCZENIE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Czesława Miłosza w Będzinie, przewidziana do realizacji na działce nr 3578 k.m. 11 obręb Grodziec, ul. Czesława Miłosza w Będzinie
07.01.2020 14:36 WRM.RSiIM.6733.1.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Kijowskiej na działkach nr 6681/22; 6681/24, przewidziana do realizacji na części działki nr 161, k.m. 3 obręb Grodziec przy ulicy Kijowskiej w Będzinie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna