Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2021 09:33 WIn.6733.14.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Brynicy w parku Grabek, przewidziana do realizacji na działce nr 26/1, 26/2 k.m. 31 i na działce nr 1, 2/4 k.m. 37 obręb Czeladź przy ulicy Legionów w Czeladz
17.11.2021 08:25 WIn.6722.1.2020 Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec "Osówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
16.11.2021 11:55 WIn.6733.12.2021 OBWIESZCZENIE budowa linii kablowej średniego napięcia zasilającej halę magazynową wraz z zapleczem biurowo-socjalnym w Psarach ul. Akacjowa, na działkach nr ew. 357/1, 318, 332/1, 245, 151 obręb Łagisza przy ul. Stachowe w Będzinie
08.11.2021 17:14 WIn.6733.11.2021 OBWIESZCZENIE pn: wykonanie rozbiórki wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4708S ul. Miłosza wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym, przewidziana do realizacji na części działki nr 3578 i nr 5176/2, obręb Grodziec przy ul. Czesława Miłosza w Będzinie
20.10.2021 12:05 WIn.6733.12.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa linii kablowej ŚN zasilającej halę magazynową wraz z zapleczem biurowo-socjalnym w Psarach ul. Akacjowa, przewidziana do realizacji na części działki nr 357/1, 318, 332/1, 245, 151, obręb Łagisza przy ul. Stachowe w Będzinie
18.10.2021 13:33 WIn.6733.11.2021 OBWIESZCZENIE pn: Wykonanie rozbiórki wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4708S ul. Miłosza wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym, przewidziana do realizacji na części działki nr 3578 i nr 5176/2, obręb Grodziec przy ul. Czesława Miłosza w Będzinie
12.10.2021 10:21 WIn.6733.10.2021 OBWIESZCZENIE pn: rozbudowa sieci gazowej n/c ⌀110PE, na działkach nr ew. 5773/39, 5773/32, 5773/29 obręb Grodziec w rejonie ul. Piastowskiej w Będzinie
29.09.2021 09:52 WIn.6733.10.2021 Obwieszczenie pn.: rozbudowa sieci gazowej n/c ⌀100PE, na działkach nr ew. 5773/39, 5773/32, 5773/29 obręb Grodziec w rejonie ul. Piastowskiej w Będzinie
17.09.2021 07:01 WIn.6722.1.2020 Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec "Osówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
16.09.2021 09:56 WIn.6733.9.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D63 PE100 SDR11 RC dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidziana do realizacji na działce nr 2504, 2501/1, obręb Łagisza przy ul. Odkrywkowej w Będzinie
10.09.2021 09:39 WIn.6733.10.2021 OBWIESZCZENIE pn: rozbudowa sieci gazowej n/c Ø100PE, przewidziana do realizacji na działce nr 5773/39, 5773/32, 5773/29, obręb Grodziec przy ul. Piastowskiej w Będzinie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna