Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2020 12:20 WRM.RSiM.6722.1.2019 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
24.06.2020 13:30 WIn.6733.7.2020 Obwieszczenie pn: budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej (w obszarze ulicy Skośnej), przewidziana do realizacji na działce nr 6731/4 k.m. 18 obręb Grodziec, na działce nr 39/1 i nr 39/2 k.m. 2 obręb Będzin przy ul. Skośnej w Będzinie.
24.06.2020 12:08 WIn.6733.5.2020 Obwieszczenie Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Stawowej 32 na działce nr ew. 48, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 44/4 i 48 k.m. 16 obręb Będzin przy ul. Stawowej w Będzinie.
24.06.2020 11:58 WIn.6733.3.2020 Obwieszczenie Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Odrodzenia 73, 75, 75A, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 962, 1472, 1471/5, 1471/6 k.m. 2 obręb Łagisza przy ul. Odrodzenia w Będzinie
24.06.2020 11:48 WIn.6733.5.2020 Obwieszczenie Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Stawowej 33 na działce nr ew. 48, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 44/4 i 48 k.m. 16 obręb Będzin przy ul. Stawowej w Będzinie.
24.06.2020 11:43 WIn.6733.4.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolności 305 i 311, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6448, 6375/1, 6374, 6748/2 k.m. 21 obręb Grodziec przy ul. Wolności w Będzinie
01.06.2020 14:30 WIn.6733.6.2020 OBWIESZCZENIE pn: remont drogi wewnętrznej w Parku Grabek wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przewidziany do realizacji na działce nr 26 k.m. 31 i na części działki nr 2/4 k.m. 37 obręb Czeladź przy ulicy Legionów w Czeladzi.
29.05.2020 10:14 SKO.UL/41.7/172/2020/5375/KWW Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 maja 2020
22.05.2020 08:53 WIn.6733.1.2020 OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5MPa) wraz z przyłączami do budynków usługowo-handlowych (usytuowanych na działkach nr ew. 1954/17 i 1954/5), przewidziana do realizacji na działce nr ew. 1954/13 k.m. 7 obręb Grodziec przy ul. Adama Mickiewicza w Będzinie.
20.05.2020 08:06 WIn.6733.5.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Stawowej 33, przewidziana do realizacji na działkach nr 44/4, 48 k.m. 16 obręb Będzin przy ulicy Stawowej w Będzinie
20.05.2020 08:04 WIn.6733.4.2020 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Wolności 305 i 311 przewidziana do realizacji na działkach nr 6448, 6375/1, 6374, 6748/2 k.m. 21 obręb Grodziec przy ulicy Wolności w Będzinie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna