Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2019 08:32 WRM.RSiIM.6722.3.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.12.2019 08:30 WRM.RSiIM.6722.2.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.12.2019 08:29 WRM.RSiM 6722.1.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - część "A"
10.12.2019 12:32 WRM.RSiIM.6733.29.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Czesława Miłosza, przewidziana do realizacji na działce nr 3578 k.m. 11 obręb Grodziec, ulica Czesława Miłosza w Będzinie
04.12.2019 11:27 WRM.RSiIM.6733.28.2019 Obwieszczenie pn.: Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową 86, przewidziana do realizacji na działkach nr 6662/5, nr 2237 k.m. 14 i nr 6834 k.m. 18 obręb Grodziec – wiadukt na bezkolizyjnym skrzyżowaniu ul. Wolności (drogi powiatowej 4700S) z drogą krajową nr 86 w Będzinie
28.11.2019 12:16 WRM.RSiIM.6733.27.2019 OBWIESZCZENIE pn: rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Będzinie ul. Wąska 1,6,7, przewidziana do realizacji na działkach nr 107, 102/1, 172, 101/1, 95, 34/2, 28 k.m. 14 obręb Będzin przy ul. Wisławy Szymborskiej, ul. Filtrowej, ul. Środkowej i ulicy Wąskiej w Będzinie.
28.11.2019 08:42 WRM.RSiIM.6733.25.2019 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci gazowej n/c w miejscowości Będzin, ul. Aleja Hugona Kołłątaja na działkach 72, 73, 1/1, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 72 i 73 k.m. 16 obręb Będzin w rejonie ul. Alei Hugona Kołłątaja i w ulicy Stawowej w Będzinie
28.11.2019 08:40 WRM.RSiIM.6733.26.2019 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz50 oraz Dz40 PE, na działkach nr ew. 2751/5, 6871 i 6875 k.m. 10 obręb Grodziec, przy ul. Hugona Kołłątaja w Będzinie
18.11.2019 08:50 WRM.RSiIM.6733.23.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi nr 1 i 2 do rzeki Brynica, przewidziana do realizacji na działkach nr 133/5, 133/1, 133/3, 133/4, 132/1, 132/2, 56/2, 98 k.m. 20 obręb Czeladź przy ulicy Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w Czeladzi
05.11.2019 09:15 WRM.RSiIM.6733.26.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz50 oraz Dz40 PE, przewidziana do realizacji na części działki nr 2751/5 oraz na działkach nr 6871 i nr 6875 k.m. 10 obręb Grodziec, przy ulicy Hugona Kołłątaja w Będzinie
30.10.2019 08:18 WRM.RSiIM.6733.24.2019 OBWIESZCZENIE pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej PE DN 90 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 6799/3, przewidziana do realizacji na części działki nr 2445/3 i nr 6670/1 oraz na działce nr 6799/3 k.m. 8 obręb Grodziec przy ul. Adam Mickiewicza w Będzinie

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna